Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Sprendimų, įtrauktų į Pagėgių savivaldybės III-jo šaukimo tarybos 7-jo posėdžio, įvykusio 2008 m. sausio 24 d. protokolą Nr. 3-7 sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-235

Dėl Pagėgių savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo .

 

2

T-236

Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo.

Panaikintas 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-175 "Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo"

Pakeistas 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-6 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo"

Pakeistas 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-38 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 39 punkto ir 3 priedo pakeitimo"

Pakeistas 2010 m. liepos 29 sprendimu Nr. T-874 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ Ir 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-589 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo“ pakeitimo"

Pakeistas 2009 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T-589 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo  Nr. T-236 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo."

3

T-237

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-755 "Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarko patvirtinimo"

Pakeistas 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-724 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-01-24 sprendimo Nr. T-237 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo  įstaigų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo""

4

T-238

Dėl švietimo darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos .

 Pripažintas netekus galios 2008 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. T-424 "Dėl tarnybinio atlyginimo priedų dydžio nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojams."

5

T-239

Dėl  važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams, mokytojams ir gydytojams.

 Pripažintas netekus galios 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-610 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-239 „Dėl važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams, mokytojams ir gydytojams“ pripažinimo netekus galios."

6

T-240

Dėl personalinių priedų prie atlyginimų mokėjimo mokyklų vadovams.

 1.4. punktas pripažintas netekus galios 2008 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. T-428 "Dėl personalinio priedo prie atlyginimo mokėjimo Leonui Mišeikiui."

7

T-241

Dėl mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

8

T-242

Dėl profesinio informavimo taškų įsteigimo, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugų mokiniams teikimo ir profesiniam informavimui ir konsultavimui skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

9

T-243

Dėl Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo formavimo ir nuomos (suteikimo) tvarkos patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-72  "Dėl Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo formavimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pakeistas 2011 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-979 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo formavimo ir nuomos (suteikimo) tvarkos patvirtinimo“ 33 punkto pakeitimo"

Pakeistas 2010 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-798 "Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T- 243 „Dėl Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo formavimo ir nuomos (suteikimo) tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos tvarkos 38 punkto pakeitimo"

10

T-244

Dėl automobilio VW PASSAT perdavimo UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“.

 

11

T-245

Dėl turto perėmimo iš akcinės bendrovės „Vakarų skirstomieji tinklai“.

 

12

T-246

Dėl sutikimo perimti kompiuterius ir multimedijos projektorius iš Švietimo ir mokslo ministerijos.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-912 "Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų"

13

T-247

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 

15

T-248

Dėl patalpų privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Audronei Pankauskienei.

 

16

T-249

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

17

T-250

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. 160 patvirtintos Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos 1.1 papunkčio pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-907 "Dėl savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos patvirtinimo"

18

T-251

Dėl paraiškos „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus“ teikimo.

 

19

T-252

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimo“ panaikinimo.

 

20

T-253

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimo.

 

21

T-254

Dėl personalinių priedų nustatymo savivaldybės įstaigų vadovams.

 

22

T-255

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl pareiginės algos nustatymo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo.

 

23

T-256

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-9 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo.

 

24

T-257

Dėl Pagėgių savivaldybės mero komandiruotės į Daniją.

 

25

T-258

Dėl savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo“ pakeitimo.

 

26

T-259

Dėl Vilkyškių vidurinės mokyklos direktorės Laimutės Gudavičienės atleidimo iš pareigų

 

27

T-260

Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros ir meno tarybos sudarymo.

 Pakeistas 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-119 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-260 „Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros ir meno tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1.1. papunkčio pakeitimo ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-736 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-260 „Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros ir meno tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1.3. papunkčio pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios"

Pakeistas 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-763 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo  Nr. T-260 „Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros ir meno tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1.3. papunkčio pakeitimo"

28

T-261

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2008 m. I-jo pusmečio sąmatos patvirtinimo.

 

29

T-262

Dėl investicinio projekto „Pagėgių savivaldybės Šilgalių, Lumpėnų ir Piktupėnų kadastrinių vietovių melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių rekonstrukcijos“.

 

30

T-263

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis  sąlygomis Pranui Pielikiui.

 

31

T-264

Dėl įgalioto asmens dalyvavimo UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotiniame akcininkų susirinkime.

 Pakeistas 2008 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. T-391 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl įgalioto asmens dalyvavimo UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotiniame akcininkų susirinkime“ 3 punkto pakeitimo."

32

T-265

Dėl atstovo delegavimo į UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ stebėtojų tarybos narius.

 Pakeistas 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. T-480 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl atstovo delegavimo į UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ stebėtojų tarybos narius“ pakeitimo"

33

T-266

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2007 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-971, 133 punkto pakeitimo.

 

34

T-267

Dėl 2008 metų Pagėgių savivaldybės įstaigų viešųjų darbų programos patvirtinimo.

 

35

T-268

Dėl savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo.

 

36

T-269

Dėl Pagėgių savivaldybės 2008 metų socialinio paslaugų plano.

 

37

T-270

Dėl leidimo parengti žemės sklypo Klaipėdos g. 4, Pagėgiai, teritorijos detalųjį planą, numatant mokslo paskirties (vaikų darželio) pastatų išplėtimą.

 

38

T-271

Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2007 m. veiklos ataskaitos.