Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Sprendimų įtrauktų į Pagėgių savivaldybės III-jo šaukimo tarybos 27-jo posėdžio, įvykusio 2010 m. birželio 3 d. sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-834

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo

 

2

T-835

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

 

3

T-836

Dėl sutikimo perimti multimedia projektorius

 

4

T-837

Dėl leidimo išnuomoti aerodromą

 Pripažintas netekus galios 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-113 "Dėl leidimo išnuomoti aikštelę"

5

T-838

Dėl leidimo naudotis Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės viešėjai bibliotekai

 Papildytas 2010 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. T-872 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-838 „Dėl leidimo naudotis Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės viešėjai bibliotekai“ papildymo"

6

T-839

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo

 

7

T-840

Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-753 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (2)

 

8

T-841

Dėl Pagėgių savivaldybes 2009 metu biudžeto vykdymo ataskaitos tvirtinimo

 

9

T-842

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens pardavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo“ 1.3. papunkčio pakeitimo

 

10

T-843

Dėl pritarimo paraiškos rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui projektui „Stoniškių- Rukų gyvenviečių viešjų erdvių kompleksinis sudarymas“

 

11

T-844

Dėl pritarimo rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui projektui „Vilkyškių gyvenvietės viešųjų  erdvių kompleksinis sutvarkymas“

 Patikslintas 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-39 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-844 „Dėl pritarimo paraiškos rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui projektui „Vilkyškių gyvenvietės viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas““ 2 punkto patikslinimo ir papildymo"

12

T-845

Dėl pritarimo jungtines veiklos sutarties pasirašymui su UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ ir lėšų skyrimui

 Papildytas 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. T-894 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-845 „Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties pasirašymui su  UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ ir lėšų skyrimui“ papildymo 4,5,6 punktais"

Pakeistas 2010 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. T-876 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-845 „Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties pasirašymui su UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ ir lėšų skyrimui“ 3 punkto pakeitimo"

13

T-846

Dėl pritarimo pasirašyti jungtinės veiklos sutartį su UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ dėl projekto vykdymo

 

14

T-847

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-636 „Pagėgių seniūnijos gyvenviečių gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas, gerinant tiekiamo vandens kokybę ir sutvarkant nuotekų sistemas“ pakeitimo

 

15

T-848

Dėl pritarimo paraiškos „Padidinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sutvarkant svarbius Natkiškių gyvenvietės statinius“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

16

T-849

Dėl pritarimo paraiškos „Piktupėnų kultūros namų rekonstrukcija“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

17

T-850

Dėl pritarimo paraiškos „Kentrių bendruomenės namų ūkinio pastato pritaikymas bendruomenės poreikių plėtrai“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

18

T-851

Dėl pritarimo paraiškos „Viešųjų erdvių atnaujinimas Žukų gyvenvietėje, įrengiant sporto aikštyną su privažiavimo keliu“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

19

T-852

Dėl pritarimo paraiškos „Kriokiškių bendruomenės namų rekonstrukcija“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

20

T-853

Dėl pritarimo paraiškos „Aukojimo veiklos Rambyno kalne tvarkyba“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

21

T-854

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro ir vadovo veiklos ataskaitai

 

22

T-855

Dėl karo prievolininkų atrankos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

 

23

T-856

Dėl Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskis komandiruotės

 

24

T-857

Dėl Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskis komandiruotės

 

25

T-858

Dėl Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo Remigijaus Špečkausko komandiruotės

 

26

T-859

Dėl Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo Remigijaus Špečkausko  kasmetinių atostogų

 

27

T-860

Dėl įtraukimo į visuomenės poreikiams reikalingų neprivatizuotinų objektų ir formuotinų sklypų sąrašą 0,17 ha 0,23 ha teritorijas, esančias Stoniškių seniūnijos Šilgalių kadastro vietovėje

 

28

T-861

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010-04-27 sprendimo Nr. T-830 “Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Šilutės rajono savivaldybe“ 2 punktu patvirtintos sutarties pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

Papildytas 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-208 "Dėl pritarimo susitarimui dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-861 patvirtintos ir 2010 m. birželio 29 d. pasirašytos bendradarbiavimo sutarties Nr. R5-(9.40)-551-269P ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos organizavimo ir vykdymo Pagėgių savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo"