Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Sprendimų, įtrauktų į Pagėgių savivaldybės III-jo šaukimo tarybos 15-jo posėdžio, įvykusio 2008 m. gruodžio 18 d. protokolą Nr. 3-15 sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-483

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-68 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo"

2

T-484

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos narių ir Pagėgių savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų mokymo 2009 metų prioritetų nustatymo

 

3

T-485

Dėl Pagėgių savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos 2008 metų veiklos ataskaitos.

 

4

T-486

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2008 metų veiklos ataskaitos ir programos.

 

5

T-487

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos kategorijos nustatymo ir pareigybės aprašymo tvirtinimo.

 Pakeistas 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-527 "Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-487, 8 ir 14 punktų pakeitimo."

6

T-488

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2009 metams.

 Pripažintas netekus galios 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-717 "Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2010 metams"

7

T-489

Dėl mokesčio  dydžio už vaiko maitinimo ir ugdymo paslaugas Pagėgių lopšelyje-darželyje nustatymo.

 Pripažintas netekus galios 2013 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-71 "Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo."

8

T-490

Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių lopšelyje-darželyje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2013 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-71 "Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo."

Papildytas 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-60 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimo Nr. T-490 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių lopšelyje – darželyje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo"

9

T-491

Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 metų sausio 24 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo“, tikslinimo.

 

10

T-492

Dėl 2008 metų Pagėgių savivaldybės biudžeto programų finansavimo.

 

11

T-493

Dėl 2009 m. viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo.

 

12

T-494

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Pagėgių pramonės zonoje, Stoniškių seniūnijoje.

 

13

T-495

Dėl gyvenamojo namo pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 Papildytas 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-543 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T- 495 „Dėl gyvenamojo namo pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo“ papildymo."

14

T-496

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Rimantui Jociui.

 

15

T-497

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Adelei Auškalnytei.

 

16

T-498

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Sauliui Beresnevičiui.

 

17

T-499

Dėl dalies gyvenamo namo  privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Antaninai Špancerienei.

 

18

T-500

Dėl garažo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Sauliui Šveisčiui.

 

19

T-501

Dėl sutikimo perimti turtą iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos valdyti patikėjimo teise.

 

20

T-502

Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-824 "Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo"

21

T-503

Dėl 2007-06-14 sprendimo Nr. T-87 „Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo “ 1 priedo išdėstymo nauja redakcija.

 

22

T-504

Dėl pritarimo paraiškos teikimui pagal 2007 – 2013 metų žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.

 

23

T-505

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų metinėms veiklos programoms.

 

24

T-506

Dėl Pagėgių savivaldybės Šilgalių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija. 

 

25

T-507

Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija. 

Pripažintas netekus galios 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. T-158  "Dėl Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija."

26

T-508

Dėl Pagėgių savivaldybės Papildomojo ugdymo mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija. 

Pripažintas netekus galios 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-194  "Dėl Pagėgių savivaldybės papildomojo ugdymo mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo."

27

T-509

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo“ pakeitimo.

 

28

T-510

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T—15 „Dėl savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komiteto sudarymo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-555 "Dėl savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komiteto sudėties pakeitimo."

29

T-511

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T—18 „Dėl savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo“ pakeitimo.

 

30

T-512

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl savivaldybės tarybos Kolegijos sudarymo“ pakeitimo.

 

31

T-513

Dėl buvusios Pagėgių vidurinės mokyklos rekonstrukcijos darbų išlaidų įtraukimo į buhalterinės apskaitos balansą ir išlaidų nurašymo.

 

32

T-514

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

33

T-515

Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnijų, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų šilumos kainų nustatymo.

Pripažintas netekus galios 2017 m. lapkričio 29 d. srendimu Nr. T-166 "Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo"

Pakeistas 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-179 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-515 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnijų, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų šilumos kainos nustatymo pakeitimo"

34

T-516

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d.  sprendimo Nr. T-28 „Dėl Pagėgių savivaldybės Kaimo rėmimo fondo valdybos sudarymo“ pakeitimo

 

35

T-517

Dėl VŠĮ „Sporto ir turizmo centras“ 2009 metų veiklos programos tvirtinimo .

 

36

T-518

Dėl Pagėgių savivaldybės VŠĮ „Natkiškių kultūros centras“ 2009 metų veiklos programos tvirtinimo.

 

37

T-519

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. T-810 ,,Dėl 2005 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. T-654 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir maksimalaus atliekų tvarkymo tarifo nustatymo“ 2 punkto pakeitimo

 

38

T-520

Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo (priedas 1) (priedas 2)

 

39

T-521

Dėl Pagėgių miesto teritorijos bendrojo plano tvirtinimo.

 

40

T-522

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-05-08 sprendimo  Nr. T-309 „Dėl Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo“ papildymo.