Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Už nuopelnus Pagėgių kraštui

2009 m. lapkričio 19 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu T-730, ir 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo pakeitimu T-205  patvirtinta  Pagėgių savivaldybės apdovanojimų tvarka.

 

Apdovanojimui „Už nuopelnus Pagėgių kraštui teikiami asmenys, pasižymėję ypač uoliu ir sąžiningu darbu bei pelnę ypatingus nuopelnus: valstybės tarnyboje, mokslo, švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, socialinės apsaugos, verslo, gamybos, ūkio ir kitose srityse.

Apdovanojimas kasmet suteikiamas ne daugiau kaip trims asmenims.

Kandidatus šiam apdovanojimui gauti gali teikti: visuomeninės (kultūros, meno, sporto, mokslo ir kitos) organizacijos, įmonės, įstaigos ir piliečiai (kandidatūrai surinkę ne mažiau 20 parašų), savivaldybės meras.

Pasiūlymuose pateikiama: kandidato biografija, nurodymas, kuriam apdovanojimui siūlomas, išsamus kandidato nuopelnų aprašymas, duomenys apie valstybinius ir kitus kandidato apdovanojimus, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Asmenys, teisti už tyčinius nusikaltimus, negali būti teikiami apdovanojimams.

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMU „UŽ NUOPELNUS PAGĖGIŲ KRAŠTUI“ APDOVANOTI: 

2016 m. 

FELIKSAS ALIMAS (ilgametis muzikos mokytojas)

Už ilgametį kelių kartų vaikų, dabartinių muzikų-profesionalų muzikinį ugdymą, aktyvią  visuomeninę veiklą.

 

ANASTAZIJA KUBILIENĖ (Žukų kaimo bendruomenės pirmininkė)

Už aktyvią visuomeninę veiklą.

 

LEONAS MIŠEIKIS (Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos mokytojas, sporto entuziastas)

Už įvairių projektų įgyvendinimą, aktyvią veiklą sporto srityje, puikų sportinį vaikų ugdymą, atskleidžiant jiems krašto unikalumą ir grožį.

 

PETRAS VAIŠVILA (Pagėgių evangelikų liuteronų parapijos pirmininkas)

 Už iniciatyvumą, ilgametį ir pasiaukojantį darbą bei paramą aukomis atkuriant, ugdant ir puoselėjant Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčią.

 

ALGIRDAS USELIS (Pagėgių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas, LŪS PKŪS narys)

Už aktyvią veiklą, gerą pareigų atlikimą, pagalbą ir iniciatyvas organizuojant įvairias šventes, krašto ūkininkų telkimą.

 

REGINA PILKIONIENĖ  (muzikos mokytoja)

Už profesionalią veiklą, kokybišką vaikų ugdymą, aukštus mokinių pasiekimus.

 

A.A. VALENTINA ZDANEVIČIENĖ (Lietuvai pagražinti Pagėgių skyriaus pirmininkė)

Už renginių organizavimą, projektų įgyvendinimą, didelės ir sėkmingai dirbančios organizacijos subūrimą.


 

2015 m. 

ONA LAIMUTĖ BERNOTIENĖ (Rukų medicinos punkto bendruomenės slaugytoja)

Už ilgametį, nuoširdų ir sąžiningą darbą Stoniškių seniūnijos žmonių labui.

 

IRENA ŠAPALIENĖ  (buvusi ilgametė Pagėgių pradinės mokyklos direktorė).

Už gyvenimo veiklą ugdant Pagėgių krašto jaunimą ir telkiant bendruomenę.

 

REDA TAMAŠAUSKIENĖ (Kriokiškių kaimo bendruomenės pirmininkė).

 Už kaimo bendruomenės telkimą, istorijos bei kultūros tradicijų puoselėjimą, propagavimą ir Pagėgių krašto garsinimą.

 

ALVIDAS EINIKIS (Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas)

Už pagalbą bendruomenei įgyvendinant įvairius projektus, gražias iniciatyvas bei ilgametį darbą Pagėgių krašto žmonių gerovei.

 

BIRUTĖ ŽEMGULIENĖ (visuomeninė veikėja, Pagėgių krašto bei visos Mažosios Lietuvos kultūros puoselėtoja)

Už gyvenimo veiklą, paskirtą Martyno Jankaus atminimo įprasminimui, už Pagėgių krašto garsinimą ir jo istorinės praeities puoselėjimą, propagavimą bei sklaidą.


 

2014 m.

NINA BARKAUSKIENĖ (Stoniškių pagrindinės mokyklos mokytoja).

Už aktyvų dalyvavimą Pagėgių savivaldybės bei Stoniškių seniūnijos visuomeninėje veikloje, už prisidėjimą prie gražių mokyklos bendruomenės iniciatyvų įgyvendinimo .

 

IRENA UBARTIENĖ (Pagėgių pradinės mokyklos muzikos mokytoja)

Už ilgametę veiklą muzikos srityje, vaikų muzikinį ugdymą, už puikius darbo rezultatus.

 

DANGUOLĖ MIKELIENĖ (Lumpėnų seniūnijos seniūnė)

Už aktyvų dalyvavimą Pagėgių savivaldybės bei Lumpėnų seniūnijos visuomeninėje veikloje, aktyvią veiklą rūpinantis žmonių socialine gerove, už sėkmingai įgyvendintus projektus.

 

VALDAS ARMONAS (Natkiškių kultūros namų meno vadovas, Pagėgių savivaldybės tarybos narys)

Už svarų indėlį Natkiškių kaimo kultūriniame gyvenime.

 

ROMALDAS MANČAS (kentriškis, ūkininkas, LŪS Pagėgių skyriaus pirmininkas)

Už aktyvią visuomeninę, krašto ūkininkus buriančią veiklą.


 

2013 m. 

ONA BLANKIENĖ (lietuvininkė, Mažosios Lietuvos istorijos, kultūros ir tradicijų puoselėtoja)

 Už krašto istoriją puoselėjančią ir įamžinančią ilgametę veiklą.            

                                      

AUGUSTAS DRAVININKAS (veterinarijos gydytojas)

Už ilgametį darbą veterinarijos srityje, už rūpestį senyvo amžiaus žmonėmis, už rūpestį Rukų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia.

 

LORETA STAŠINSKIENĖ ( Pagėgių savivaldybės Neįgaliųjų draugijos vadovė).

Už žmones buriančią meilę ir atsidavimą darbui, už veiklumą.


 

2012 m.

Bronius Bagdonas (kraštotyrininkas)

Už ilgametį Pagėgių krašto kultūros puoselėjimą.

 

Svetlana Jašinskienė (Pagėgių savivaldybės kultūros centro direktorė)

Už ilgametę kultūrinę ir visuomeninę veiklą, kuria garsina Pagėgių kraštą ir jo žmones.

 

Renutė Ona Andrijauskienė (pradinių klasių mokytoja, Kentrių kaimo pirmininkė, Pagėgių savivaldybės tarybos narė)

Už aktyvią veiklą projektų įgyvendinime, už rūpestį žmonių gerove socialiniais klausimais.

 

Juozas Bendaravičius (Jurbarko miškų urėdijos Mociškių girininkijos girininkas)

Už aktyvią profesinę ir visuomeninę veiklą.

 

Vaclovas Navickas (Pagėgių Algimanto Mackaus direktorius)

Už aktyvią profesinę bei visuomeninę veiklą, pasiektus aukštus darbo rezultatus.

 

 Alvydas Petras Dumbliauskas (Pagėgių savivaldybės kultūros centro administratorius, Pagėgių savivaldybės tarybos narys).

Už aktyvią veiklą.


 

2011 m.

Juozapas Balandis (buvęs Stoniškių pagrindinės mokyklos mokytojas)

Už aukštus pasiekimus bei mokinių ugdymą sporto srityje.

 

Tadas Girčius (natkiškietis, visuomenės veikėjas)

Už sąžiningą darbą ir aktyvią veiklą, už socialinę ir dvasinę gerovę žmonėms.

 

Bronius Raziūnas (gydytojas)

Už nuopelnus medicinos sityje.

 

Gražina Paliokienė (Pagėgių savivaldybės kultūros centro choreografijos specialistė)

Už ilgametį ir nuoširdų darbą.


 

2010 m.

Aksavera Mikšienė (Pagėgių savivaldybės Kultūros centro etninės kultūros specialistė)

Už ilgametį kryptingą darbą, puoselėjant Pagėgių krašto etninę kultūrą.

 

Elena Stankevičienė (Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė)

 Už Pagėgių krašto literatų subūrimą, raštijos puoselėjimą.

 

Teresė Šabasevičienė (ilgametė vaikų gydytoja)

 Už Pagėgių savivaldybės gyventojų, trijų kartų vaikų sveikatą ir jos priežiūrą bei ilgametį darbą šioje srityje.

 

Algirdas Steponavičius (žemės ūkio bendrovės „Piktupėnų javas“ pirmininkas)

Už žemės ūkio vystymą Pagėgių savivaldybėje.

 

Stanislovas Bagdonas (Stoniškių seniūnijos seniūnas)

Už ilgametį ir atsakingą darbą Stoniškių seniūnijos gyventojų labui.

 

Kęstas Komskis (LR Seimo narys)

 Už daugybę nuopelnų Pagėgių kaštui.

 

Vaclovas Algirdas Mišeikis (pirmasis Pagėgių savivaldybės meras)

Už nuopelnus Pagėgių kraštui.


 Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-10