Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos IV-ojo šaukimo 36-ojo posėdžio, vykusio 2014 m. vasario 27 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo
punkto Nr.

Priimto
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 

T-1

Dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos Pagėgių savivaldybėje 2014 metų programos patvirtinimo

 

 

T-2

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-42 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ II skyriaus 4 punkto 4.3. papunkčio pripažinimo netekus galios.

 

 

T-3

Dėl įgaliojimo pasirašyti sutartis su Vietos veiklos grupe „Pagėgių kraštas“.

 

 

T-4

Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų fondo rėmimo programos tvirtinimo.

 

 

T-5

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-111 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 2 priedo 2 eilutės pakeitimo.

 

 

T-6

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl vidurinio ugdymo programų akreditacijos Vilkyškių vidurinėje mokykloje“ 1 punkto pakeitimo.

 

 

T-7

Dėl Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija.

 

 

T-8

Dėl Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija.

 

 

T-9

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-63 "Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo."

 

T-10

Dėl sutikimo būti partneriu projekte „Rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovės didinimas Vilkyškių ir Skirsnemunės kaimo bendruomenėse“ ir pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai.

 

 

T-11

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

 

 

T-12

Dėl įgaliojimo nustatyti Pagėgių savivaldybės teisės aktų projektų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatų pateikimo tvarką.

 

 

T-13

Dėl Pagėgių savivaldybės 2014 − 2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimo.

 

 

T-14

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo. Priedas 

Pripažintas netekus galios 2018 m. birželio 28d. sprendimu Nr. T-97 "Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo"

Priedas

Pakeistas 2017 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-87 "Dėl „Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo T-14 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ priedo keitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ pakeitimo.

Pakeistas 2016 m. balandžio 28 d. prendimu Nr. T-86 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-14 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ priedo keitimo ir išdėstymo nauja redakcija."

Priedas 

 

T-15

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos seniūnijų 2014 metų veiklos programų patvirtinimo.

 

 

T-16

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ 2014 metų veiklos programos patvirtinimo.

 

 

T-17

Dėl viešosios įstaigos „Sporto ir turizmo centras“ 2014 metų veiklos programos patvirtinimo.

 

 

T-18

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2014 m. I pusmečio sąmatos patvirtinimo.

 

 

T-19

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

 

T-20

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-882 „Dėl turto perdavimo Pagėgių savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios.

 

 

T-21

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 

 

T-22

Dėl  buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Rimai Davičikienei.

 

 

T-23

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo nuosavybės teise.

 

 

T-24

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

 

 

T-25

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl pritarimo paraiškos „Padidinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sutvarkant svarbius Šilgalių gyvenvietei statinius“ teikimui, daliniam finansavimui ir projekto veiklų vykdymui“ papildymo.

 

 

T-26

Dėl Pagėgių savivaldybės 2014 metų biudžeto tvirtinimo.