Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Jaunimo reikalų koordinatorius

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaryti pagal šią schemą (nenaudojant lietuviškų raidžių)
pirmoji vardo raide.pavarde@pagegiai.lt
Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą naudojamas pirmas.
Jei toks elektroninio pašto adresas jau yra, adresas sudaromas pagal šią schemą
vardas.pavarde@pagegiai.lt

Irena Jurgutienė

Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel.: (8 441) 48 283
Mob. tel.: 865621291
El. paštas: i.jurgutiene@pagegiai.lt
JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS FUNKCIJOS
 
 1. Atsakyti už savo darbo veiklos kokybę ir savarankiškai organizuoti darbą.
 2. Rengti jaunimo politikos programas, įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių jaunimo politikos įgyvendinimą, projektus.
 3. Koordinuoti koncertų, parodų, susitikimų, vakaronių, diskotekų ir kitų kultūrinių renginių organizavimą ir pravedimą.
 4. Rengti ir teikti pasiūlymus savivaldybės nevyriausybinėms organizacijos, įstaigoms, administracijos padaliniams dėl jaunimo politikos įgyvendinimo.
 5. Formuoti bei įgyvendinti jaunimo politiką savivaldybėje bei vykdyti veiklas, skirtas jaunimo situacijai gerinti.
 6. Sudaryti sąlygas jaunimo socializacijai, kūrybinei saviraiškai ir dalyvavimui kuriant žinių visuomenę, neformaliam ugdymui.
 7. Prisidėti įgyvendinant nacionalinę narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programą.
 8. Stiprinti jaunimo motyvaciją ir galimybes įgyti išsilavinimą, gauti darbą ir įtraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą.
 9. Dalyvauti savivaldybės administracijos komisijų ir darbo grupių darbe.
 10. Rengti ataskaitas, analizes ir kitus duomenis jaunimo politikos klausimais.
 11. Tvarkyti archyvą pagal savo darbo specifiką.
 12. Konsultuoti savivaldybės administracijos padalinių darbuotojus, atsakingus už darbą jaunimo grupėse, klausimais.
 13. Rengti ir vykdyti savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, pagal savo kompetenciją vykdyti kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas ir atliekti kitus savivaldybės institucijų pavedimus.
 14. Sudaryti sąlygas jaunimui realiai dalyvauti visuomenės gyvenime.
 15. Sudaryti kuo palankesnes sąlygas jaunimui organizuoti kultūros bei sporto renginius ir aktyviai juose dalyvauti.
 16. Sudaryti sąlygas jaunimui saugiai praleisti laisvalaikį savo seniūnijose.
 17. Sudaryti kuo palankesnes sąlygas visuomenei prisidėti prie jaunimo socialinių problemų sprendimo.
 18. Padėti nusikaltimus ir kitokius teisės pažeidimus padariusiems asmenims gyventi pilnavertį visuomenės gyvenimą.
 19. Pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus (skundus) ir rengia į juos atsakymus.