Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Turto ir ūkio skyrius

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaryti pagal šią schemą (nenaudojant lietuviškų raidžių)
pirmoji vardo raide.pavarde@pagegiai.lt
Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą naudojamas pirmas.
Jei toks elektroninio pašto adresas jau yra, adresas sudaromas pagal šią schemą
vardas.pavarde@pagegiai.lt

TURTO IR ŪKIO SKYRIAUS NUOSTATAI

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Tel. Nr.

Mob. tel. Nr.

Pareigos

Vardas ir pavardė

El. paštas

 

 

Skyriaus vedėjas

Bronislovas Budvytis  

b.budvytis@pagegiai.lt

 70410

 

Skyriaus vedėjos pavaduotoja

Laimutė Šegždienė 

 l.segzdiene@pagegiai.lt

   

Vyriausiasis specialistas

 

 

 57389  

Vyresnysis specialistas 

 Remigijus Lukošius

r.lukosius@pagegiai.lt  

 57389  

Vyriausioji specialistė

 Inga Jurgaitytė

i.jurgaityte@pagegiai.lt 

57389

-

Vyriausioji specialistė

Birutė Kaupienė 

b.kaupiene@pagegiai.lt 

 70410

-

Specialistė

Dangira Dikmonė 

d.dikmone@pagegiai.lt

 57482  

 Vyresnysis specialistas (ūkvedys)

 Ovik Ambarcumian

o.ambarcumian@pagegiai.lt

   

Vairuotojas 

 Jonas Jašmontas  
   

Vairuotojas 

Vyrautas Rudžianskas   
   

Pastatų priežiūros darbininkas

Sigitas Gedvilas   
    Valytoja Rasa Bagdonienė   
   

Valytoja

Reda Kasiliauskienė   

Asmenų, pretenduojančių teikti Pagėgių savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas.

Informacija apie bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarką.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr.567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką, t. y. asmenis, pretenduojančius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrenka savivaldybės vykdomoji institucija. Šis aprašas taikomas savivaldybių vykdomosioms institucijoms, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams ir asmenims, pretenduojantiems teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas. Pagėgių savivaldybės bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką vykdo Pagėgių savivaldybės administracija.

Prašymus teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas savivaldybės teritorijoje gali teikti Europos Sąjungos (toliau - ES) valstybės narės piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų  administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, apskaičiuoto pagal savivaldybės tarybos nustatytą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką, dydžio (toliau - asmuo).

Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus Pagėgių savivaldybės administracijai (Vilniaus g. 9, Pagėgiuose, 206 kab,. info@pagegiai.lt pateikia dokumentus:

  1. Prašymą įtraukti į sąrašą.
  2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją (pridedama);
  3. Registravimo pažymėjimo kopiją.

Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus, registruojami ir yra skelbiami Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt .

Savivaldybės vykdomoji institucija bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, pradedama administratoriaus parinkimo procedūrą, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam daugiabučiui namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui.

Jeigu administratoriaus skyrimo dieną prašymą pateikė tik vienas asmuo, pretenduojantis teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, tai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ 3 straipsnio 22 punktu, savivaldybės vykdomoji institucija šį asmenį skiria administratoriumi nesušaukusi butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar suorganizavusi jų balsavimo raštu. Apie administratoriaus paskyrimą savivaldybės vykdomoji institucija paskelbia daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams savo interneto svetainėje ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpose (skelbimų lentoje).

Gavus naujus prašymus iš asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas ir atitinkančių nustatytus reikalavimus, asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašas bus nuolat pildomas.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoją Laimutę Šegždienę ir turto ir ūkio skyriaus specialistę Dangirą Dikmonę tel (8 441) 70 410, el.p. l.segzdiene@pagėgiai.lt, d.dikmone@gmail.com

Teisės aktai, reglamentuojantys bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką:

  1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, straipsnių pakeitimo ir papildymo 2012 m. gegužės 10 d. įstatymas.
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20d. nutarimas Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  3. Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20d.  sprendimas Nr. T-177„Dėl
  4. Pagėgių savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų nustatymo“.