Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos V-ojo šaukimo 10-ojo posėdžio, vykusio 2016 m. sausio 28 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-1

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo.

 
 1.  

T-2

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

 
 1.  

T-3

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos patvirtinimo.

 
 1.  

T-4

Dėl turto perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn.

 Papildytas 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-158 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl turto perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn” papildymo."
 1.  

T-5

Dėl sutikimo priimti valstybės turtą.

 
 1.  

T-6

Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis.

 
 1.  

T-7

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų“ pakeitimo.

 
 1.  

T-8

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl leidimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui dirbti papildomą darbą" pakeitimo.

 
 1.  

T-9

Dėl Pagėgių savivaldybė tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktorei Genovaitei Švalkūnienei dirbti papildomą darbą" pakeitimo.

 
 1.  

T-10

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-174 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos direktorei Evelinai Norkienei dirbti papildomą darbą " pakeitimo.

 
 1.  

T-11

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos direktorei Loretai Chasijevai dirbti papildomą darbą“ pakeitimo.

 
 1.  

T-12

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl leidimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorei Rimai Auštrienei dirbti papildomą darbą" pakeitimo.

 
 1.  

T-13

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorei Loretai Zinovjevienei dirbti papildomą darbą" pakeitimo.

 
 1.  

T-14

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių, finansuojamų iš mokinio krepšelio lėšų,  normatyvų patvirtinimo.

 Pakeistas 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-150 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių, finansuojamų iš mokinio krepšelio lėšų, normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo."
 1.  

T-15

Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2016 m. tvarkos patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-59 "Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Pakeistas 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-94 " Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2016 m. tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo."

 1.  

T-16

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ priedo pakeitimo.

 
 1.  

T-17

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ priedo pakeitimo.

 
 1.  

T-18

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo ir papildymo.

 
 1.  

T-19

Dėl Pagėgių savivaldybės apdovanojimų komisijos pirmininko skyrimo.

 
 1.  

T-20

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-238 „Dėl Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-21

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

 
 1.  

T-22

Dėl biudžetinės įstaigos M. Jankaus muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

 
 1.  

T-23

Dėl bendrojo finansavimo skyrimo asociacijai „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ vietos plėtros 2014-2020 m. strategijai įgyvendinti.

 
 1.  

T-24

Dėl Pagėgių savivaldybės paskolų refinansavimo.

 
 1.  

T-25

Dėl pritarimo projektui ,,Pagėgių savivaldybės Šilgalių k. V. Nausėdų-Plaušvarių polderių ir juose esančių melioracijos įrenginių rekonstrukcija“ įgyvendinti.

 
 1.  

T-26

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pakeistas 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-46 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-26 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
 1.  

T-27

Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinės įstaigos Pagėgių socialinių paslaugų centro pareigybių skaičiaus nustatymo patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2017 m.sausio 26 d. sprendimu Nr. T-6 "Dėl Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo."
 1.  

T-28

 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-66  „Dėl Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo nauja redakcija“ priedo pakeitimo.

 
 1.  

T-29

Dėl pritarimo projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-30

Dėl pritarimo projekto „Apleistos teritorijos už kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams“ ir projekto ,,Pagėgių miesto turgaus aikštės įrengimas ir jos prieigų sutvarkymas“ paraiškų rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

Pakeistas 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-7 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl „Apleistos teritorijos už kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams“ ir projekto ,,Pagėgių miesto turgaus aikštės įrengimas ir jos prieigų sutvarkymas“ paraiškų rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo."
 1.  

T-31

Dėl pritarimo projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-32

Dėl pritarimo projekto „Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose rekonstravimas, tobulinant važiuojamosios dalies dangą ir įrengiant apšvietimą“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.                                              

 
 1.  

T-33

Dėl pritarimo projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Natkiškiuose, Piktupėnuose)“ įgyvendinimui.