Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos V-ojo šaukimo 50-ojo posėdžio, vykusio 2019 m. kovo 26 d., sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-43

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-44

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (1).

 
 1.  

T-45

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-142 ,,Dėl specialiosios tikslinės dotacijos  mokymo lėšų, skirtų Pagėgių savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-46

Dėl leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti.

 Pakeistas 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-208 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo."
 1.  

T-47

Dėl sutikimo priimti valstybės turtą.

 
 1.  

T-48

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-49

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo ir informacijos centras” 2018 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

 
 1.  

T-50

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl nepanaudotų Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti  kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti  tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-51

Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

 
 1.  

T-52

Dėl pritarimo projekto „Institucinės globos pertvarka Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Pakeistas 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr.T-112 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl pritarimo projekto „institucinės globos pertvarka Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui pagal 2014−2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą““ pakeitimo"

 1.  

T-53

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 
 1.  

T-54

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės  narkotikų kontrolės komisijos  2018 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-55

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2018 metų ataskaitos patvirtinimo

 
 1.  

T-56

Dėl Pagėgių savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

 
 1.  

T-57

Dėl projekto „Vilkyškių parapijos daugiafunkcinio centro įkūrimas“ atitikimo deklaruojamam viešajam interesui