Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Sprendimų, įtrauktų į Pagėgių savivaldybės III-jo šaukimo tarybos 21-jo posėdžio, įvykusio 2009 m. rugsėjo 24 d. protokolą Nr. 3-21 sąrašas

 

GRĮŽTI

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-675

Dėl Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

 Pripažintas netekus galios 2012 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T-143 "Dėl Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo"

2

T-676

Dėl savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnaujamų teritorijų nustatymo.

 

3

T-677

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009-04-09 sprendimo Nr. T-570 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir klasių komplektų nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2009-2010 m. m.“ pakeitimo .

 

4

T-678

Dėl Pagėgių švietimo ugdymo įstaigų buhalterinės apskaitos paslaugų organizavimo pertvarkymo.

 

5

T-679

Dėl pritarimo paraiškos „Kentrių tvenkinio uždumblėjusios vietos išvalymas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“ rengimui, projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 

6

T-680

Dėl pritarimo paraiškos „Vilkyškių vandens telkinio ekologiškai pažeistos ekosistemos atkūrimas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 Pakeistas 2010 m. lapkričio 4 d. dprendimu Nr. T-921 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-680 „Dėl pritarimo paraiškos „Vilkyškių vandens telkinio ekologiškai pažeistos ekosistemos atkūrimas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ 3 punkto pakeitimo"

7

T-681

Dėl pritarimo projekto „Turizmo paslaugų teikimo plėtra Pagėgių savivaldybėje, rekonstruojant pastatą ir pritaikant jį turizmo reikmėms, I etapas“ paraiškos rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui .

 Pakeistas 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-922 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-681 „Dėl pritarimo projekto „Turizmo paslaugų teikimo plėtra Pagėgių savivaldybėje, rekonstruojant pastatą ir pritaikant jį turizmo reikmėms, I etapas“ paraiškos rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo"

8

T-682

Dėl netinkamų išlaidų padengimo projektuose „Benininkų upelio ekologiškai pažeistos ekosistemos atkūrimas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“, Šilgalių gyvenvietės pagrindinės gatvės rekonstrukcija“, „Buvusios karinės kuro bazės užterštos teritorijos sutvarkymas Pagėgių savivaldybėje“, „Viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas Pagėgiuose“ pritarimo.

 

9

T-683

Dėl pritarimo teikti paraišką žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelei įrengti.

 

10

T-684

Dėl pritarimo 2008 metų valstybės turto ir savivaldybės turto ataskaitoms.

 

11

T-685

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2009 m. II pusmečio sąmatos patvirtinimo.

 

12

T-686

Dėl lėšų skyrimo iš privatizacijos fondo.

 

13

T-687

Dėl butų nurašymo iš Pagėgių seniūnijos buhalterinės apskaitos.

 

14

T-688

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 

15

T-689

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Oksanai Šimaitienei

 

16

T-690

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Danutei Genytei

 

17

T-691

Dėl vėjapjovės perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Kentrių bendruomenei.

 

18

T-692

Dėl leidimo išnuomoti buvusį medicinos punktą.

 

19

T-693

Dėl Pagėgių savivaldybės mero ir mero pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo.

 Pripažintas netekus galios 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-16 "Dėl Pagėgių savivaldybės mero ir mero pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo"

Pakeistas 2011 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-1000 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-693 „Dėl Pagėgių savivaldybės mero ir mero pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo“ 1 punkto pakeitimo"

20

T-694

Dėl pritarimo Pagėgių miesto pirties koncesijos tikslingumui.

 

21

T-695

Dėl Pagėgių savivaldybės Etninės kultūros globos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-121 "Dėl Pagėgių savivaldybės Etninės kultūros globos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija"

22

T-696

Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos nuostatų  ir struktūros patvirtinimo nauja redakcija.

 Pripažintas netekus galios 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-120 "Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo."

23

T-697

Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-524 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 metų biudžeto tvirtinimo tikslinimo .

 

24

T-698

Dėl žemės nuomos mokesčio 2009 metais.

 Pakeistas 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-733 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 698 „Dėl Žemės nuomos mokesčio 2009 m.“ 1.5. ir 3.2. punktų pakeitimo"

25

T-699

Dėl žemės mokesčio lengvatų 2009 metais.

 

26

T-700

Dėl keleivių, kuriems taikomos transporto lengvatos, važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pakeistas 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-176 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-700 patvirtinto keleivių, kuriems taikomos transporto lengvatos, važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 3.1 punkto pakeitimo."

27

T-701

Dėl Pagėgių savivaldybės 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 179 „Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ 2 punkto pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

 

28

T-702

Dėl 2009-07-30 sprendimo Nr. T-669 ,,Dėl objektų sąrašo, vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, patvirtinimo“  priedo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ priedo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

 

29

T-703

Dėl 2009-07-30 sprendimo Nr. T-670 ,,Dėl objektų sąrašo, vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, patvirtinimo“  priedo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

 

30

T-704

Dėl Pagėgių savivaldybės slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo ir bendradarbiavimo tarp sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo.

 

31

T-705

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T- 360 patvirtintų „Socialinės paramos mokiniams tvarkų“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-760 "Dėl kreipimosi Socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Pakeistas 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-737 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-705 patvirtintos „Socialinės paramos mokiniams tvarkos“ 10.2 punkto ir „mokinių aprūpinimo mokinio reikmėms tvarkos “ 10 punkto pakeitimo"

32

T-706

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2009 m. rugsėjo 8 d. potvarkio Nr. P1-50 „Dėl Virginijaus Komskio kasmetinių atostogų“ patvirtinimo.

 

33

T-707

Dėl leidimo naudotis Vilkyškių vidurinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centrui.

 Pakeistas 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-906 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-707 „Dėl leidimo naudotis Vilkyškių vidurinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija"

Pakeistas 2010 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-803 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-707 „Dėl leidimo naudotis Vilkyškių vidurinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centrui“ papildymo 2 punktu"

34

T-708

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės melioracijos sistemų naudotojų asociacijos projekto ,,Pagėgių savivaldybės Pagėgių seniūnijos Piktupėnų, Benininkų, Kentrių kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ rengimui.

 

35

T-709

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2009 m. rugsėjo 22 d. potvarkio Nr. P1-51  „Dėl Virginijaus Komskio atšaukimo iš kasmetinių atostogų“ patvirtinimo.