Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos IV-ojo šaukimo 48-ojo posėdžio, vykusio 2015 m. vasario 10 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

T-1

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės mero 2014 metų veiklos ataskaitai.

 

T-2

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės administracijos  direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

 

T-3

Dėl Pagėgių garbės piliečio vardo suteikimo ir apdovanojimo Pagėgių garbės piliečio ženklu.

 

T-4

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės kultūros centro vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 

T-5

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.  
Priedas

 

T-6

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.  
Priedas

 

T-7

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo ir lėšų panaudojimo 2014 metų ataskaitos patvirtinimo.

 

T-8

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2011-2013 metų programos 2013 metų ataskaitai.

 

T-9

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2014 metų veiklos Pagėgių savivaldybėje ataskaitai.

 

T-10

Dėl viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento ir darbdavių atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 Pakeistas 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-223 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-10 ,,Dėl viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento ir darbdavių atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo."

T-11

Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

Pakeistas 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-93 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-11 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Pakeistas 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-77 " Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-11 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo"

Pakeistas 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-107 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-11 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo."

Pakeistas 2016 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-174 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-11 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo"

T-12

Dėl viešosios įstaigos „Sporto ir turizmo centras“ 2015 metų veiklos programos patvirtinimo.

 

T-13

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ 2015 metų veiklos programos patvirtinimo.

 

T-14

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-105 ,,Dėl likusios projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pagėgių savivaldybėje  (Būbliškėje, Benininkuose, Pagėgiuose, Natkiškiuose)“ lėšų dalies finansavimo užtikrinimo“ pakeitimo.

 

T-15

Dėl Pagėgių savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos  programos  ir  programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.

 

T-16

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T-931 „Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo savivaldybės įstaigų vadovams“ pripažinimo netekus galios.

 

T-17

Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 − 2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. 
1 priedas  
2 priedas

 

T-18

Dėl Pagėgių miesto vietos veiklos grupės steigimo inicijavimo.

 

T-19

Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo. 
1 preidas
2 priedas  
3 priedas  
4 priedas
4a priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas 

 

T-20

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2015 m. I pusmečio sąmatos patvirtinimo.

 

T-21

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

T-22

Dėl pamatų griuvėsių, kaip bešeimininkio turto, įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 

T-23

Dėl nekilnojamojo turto perėmimo iš Pagėgių vaikų globos namų.

 

T-24

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinei mokyklai.

 

T-25

Dėl nešiojamųjų kompiuterių perdavimo valdyti patikėjimo teise.

 

T-26

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise ugdymo įstaigoms“ pakeitimo.

 

T-27

Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pripažintas netekusiu galio 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.T-160 "disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo."

Pakeistas 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-89 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-27 "Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Papildytas 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-208 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Pakeistas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-162 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo."

T-28

Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

 

T-29

Dėl asmenims su sunkia negalia skirtų valstybės tikslinės dotacijos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

T-30

Dėl savivaldybės kontrolieriaus, centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vadovo, savivaldybės valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudarymo.

 

T-31

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo.

 

Pakeistas 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-183 " Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-31 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo."(pripažintas netekus galios 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-231)

Pakeistas 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-135  "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-31 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo." (pripažintas netekus galios 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-200)

Pakeistas 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-200 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-31 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo" (pripažintas netekus galios 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-231)