Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Sprendimai įtraukti į Pagėgių savivaldybės III-jo šaukimo tarybos 24-jo posėdžio, įvykusio 2010 m. vasario 18 d. sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-748

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Nijolei Bendžiūnienei

 

2

T-749

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Pranui Petrikauskui

 

3

T-750

Dėl leidimo rekonstruoti priestatą

 

4

T-751

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. Nr. T-179 „Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“  1 priedo 23 punkto ir 2 priedo 3.5.1. punkto pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-913 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl daugiabučio namo butu ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija"

5

T-752

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo

 

6

T-753

Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo

 

7

T-754

Dėl paskolos ėmimo

 

8

T-755

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarko patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-92 "Dėl Pagėgių savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo"

Pakeistas 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu nr. T-969 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr.T-755 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo nauja redakcija“ tvarkos 18 punkto pakeitimo ir papildymo 18.5 punktu"

9

T-756

Dėl 2009 metų Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

 

10

T-757

Dėl leidimo rengti detalųjį planą Algimantui Čenkui žemės sklypuose, esančiuose Pagėgių savivaldybės Stoniškių kadastro vietovėje, Berštininkų kaime: 27,25 ha (kadastrinis Nr. 8860/0010:86), 3.10 ha (kadastrinis Nr. 8860/0010:83), 1,57 ha (kadastrinis Nr. 8860/0010:87); Stoniškių kadastro vietovėje, Karceviškių kaime 0,3 ha (kadastrinis Nr. 8860/0010:82)

 

11

T-758

Dėl 2010 metų Pagėgių savivaldybės viešųjų darbų programos patvirtinimo

 

12

T-759

Dėl leidimo pasirašyti jungtinę veiklos sutartį

 

13

T-760

Dėl kreipimosi Socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pakeistas 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-76 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-760 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo."

Pakeistas 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-48 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-760 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo."

14

T-761

Dėl Socialinės globos, teikiamos asmenims su sunkia negalia, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Pripažintas netekus galios 2015 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-29 „Dėl asmenims su sunkia negalia skirtų valstybės tikslinės dotacijos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

15

T-762

Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro pareigybių sąrašo ir struktūros patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-61 "Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo"

16

T-763

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo  Nr. T-260 „Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros ir meno tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1.3. papunkčio pakeitimo

 Pripažintas netekus galios 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-119 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-260 „Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros ir meno tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1.1. papunkčio pakeitimo ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-736 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-260 „Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros ir meno tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1.3. papunkčio pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios"

17

T-764

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl projektų atrankos koordinacinės grupės sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

 

18

T-765

Dėl savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo

 

19

T-766

Dėl savivaldybės Strateginio planavimo komiteto sudarymo

 Pakeistas 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-926 "Dėl savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo „Dėl savivaldybės tarybos strateginio planavimo komiteto sudarymo“ 1.3 punkto pakeitimo"

20

T-767

Dėl pavadinimo suteikimo Natkiškių kaimo gatvei ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-441 „Dėl pavadinimų suteikimo Rukų, Mažaičių, Šilgalių. Piktupėnų, Kentrių, Benininkų ir Natkiškių kaimų gatvėms“ 3.7. papunkčio pakeitimo

 

21

T-768

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2010 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. P1-01 „Dėl Virginijaus Komskis nemokamų atostogų“ patvirtinimo

 

22

T-769

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2010 m. vasario 1 d. potvarkio Nr. P1-04 „Dėl Remigijaus Špečkausko nemokamų atostogų“

 

23

T-770

Dėl kreipimosi į Tauragės apskrities viršininką dėl valstybinės žemės sklypų išbraukimo iš visuomenės poreikiams reikalingų neprivatizuotinų objektų ir formuotinų sklypų sąrašo