Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos V-ojo šaukimo 34-ojo posėdžio, vykusio 2017 m. lapkričio 29 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

 

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-159

Dėl pritarimo teikti projekto „Galimybė gyventi kitaip!“  paraišką,  pagal  2014−2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  8 prioriteto  „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“

 
 1.  

T-160

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms

 Pakeistas 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-50 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms“ pakeitimo
 1.  

T-161

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T-914 „Dėl patalpų perdavimo civilinės ir priešgaisrinės saugos tarnybai“ pripažinimo netekusiu galios.

 
 1.  

T-162

Dėl lėšų skyrimo.

 
 1.  

T-163

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-93 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-164

Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų maitinimo  išlaidų, išlaidų medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių normatyvų patvirtinimo.

 
 1.  

T-165

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo

 
 1.  

T-166

Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnijų, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų teikiamos patalpų šildymo paslaugos kainos nustatymo.

 
 1.  

T-167

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-199 ,,Dėl pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos Pagėgių savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-168

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio  27 d. sprendimo Nr. T-55 ,,Dėl  Pagėgių savivaldybėje tėvų globos netekusio vaiko (-ų) socialinės globos (rūpybos)  šeimoje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-169

Dėl pritarimo bendruomeninių vaikų globos namų  Pagėgių savivaldybėje  įkūrimui.

 
 1.  

T-170

Dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos Pagėgių savivaldybėje 2018 metų programos patvirtinimo.

 
 1.  

T-171

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-61 ,,Dėl leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.

Priedas

 
 1.  

T-172

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (6).

1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas 
7 priedas
8 priedas
9 priedas 

 
 1.  

T-173

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo

 
 1.  

T-174

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos socialinių reikalų ir teisėtvarkos komiteto sudarymo“ pakeitimo

 
 1.  

T-175

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-176

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-177

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-127„Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcinės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-178

Dėl Pagėgių savivaldybės susisiekimo infrastruktūros tobulinimo per miestus ir gyvenvietes prie (ant) valstybinės reikšmės kelių prioritetų sąrašo patvirtinimo.   

Priedas