Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos IV-ojo šaukimo 45-ojo posėdžio, vykusio 2014 m. spalio 23 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 

T-164

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 
 1.  

T-165

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

 
 1.  

T-166

Dėl Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisijos sudėties komisijos darbo nuostatų ir privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T-120 "Dėl Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo. "

Pakeistas 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-146 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisijos sudėties, komisijos darbo nuostatų ir privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo."

Pakeistas 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-234 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-166 “Dėl Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisijos sudėties, komisijos darbo nuostatų ir privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo."

Pakeistas 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-125 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisijos sudėties, komisijos darbo nuostatų ir privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“ 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 punktų pakeitimo.

 1.  

T-167

Dėl Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo tvirtinimo.

 
 1.  

T-168

Dėl Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio vidurinės mokyklos nuostatų tvirtinimo nauja redakcija.

Pripažintas netekus galios
2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr.  T-214 "Dėl Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio vidurinės mokyklos struktūros pertvarkos"

 1.  

T-169

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2016 m. sprendimu Nr. T-232 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“
 1.  

T-170

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-167  „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-171

Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.

 
 1.  

T-172

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Būbliškės kaime, Pagėgių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje.

 
 1.  

T-173

Dėl draudimo rūkyti vietos nustatymo Pagėgių mieste.

 
 1.  

T-174

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2014 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (7).

 
 1.  

T-175

Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-162 "Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo."
 1.  

T-176

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 
 1.  

T-177

Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, dydžių ir lengvatų nustatymo 2015 metams.

 
 1.  

T-178

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-472 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ šilumos kainų nustatymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-179

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-515 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnijų, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų šilumos kainos nustatymo pakeitimo.

 
 1.  

T-180

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-179 ,,Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-181

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-8 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo“ pakeitimo.

Pripažintas netekus galios 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-228 "Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo"

 1.  

T-182

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-539 ,,Dėl žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-183

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-148 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo“  pakeitimo.

 
 1.  

T-184

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-52 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-106 "Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo."
 1.  

T-185

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-547 „Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-186

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 209 ,,Dėl M. Jankaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-22 "Dėl biudžetinės įstaigos M. Jankaus muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo."
 1.  

T-187

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams transporto organizavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-188

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-44 ,,Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-189

Dėl Pagėgių vaikų globos namų teikiamos socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo.

 Pripažintas netekęs galios 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-237 „Dėl Pagėgių vaikų globos namų teikiamos socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo“
 1.  

T-190

Dėl socialinių paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio nustatymo.

 Pripažintas netekus galios 2017 m. balandžio 27 d. sprensimu Nr. T-58 "Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Pagėgių savivaldybės gyventojams dydžių patvirtinimo: