Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos V-ojo šaukimo 41-ojo posėdžio, vykusio 2018 m. birželio 28 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

 

Protokolo punkto nr.

Priimto sprendimo nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1.

 T-87 Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo  

2.

 T-88 Dėl šilumos tinklų, kaip bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą  

3.

 T-89 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-27 "Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo  Pripažintas netekusiu galio 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.T-160 "disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo."

4.

 T-90 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise  

5.

 T-91

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (2)

1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
7 priedas
8 priedas

 

6.

 T-92

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-61 ,,Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

Priedas

 

7.

 T-93 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-11 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo  

8.

 T-94 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-106 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo  Pripažinti netekusiu galios 2018 m. lapkričio 6 d.sprendimu Nr. T-153 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-106 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo"

9.

 T-95 Dėl priėmimo į Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo  

10.

 T-96 Dėl priėmimo į Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo  

11.

 T-97

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo

Priedas

 Pripažintas netekusiu galios 2019 m. lakričio 28 d. sprendimu Nr. T-193 "Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo."

12.

 T-98 Dėl Pagėgių vaikų globos namų pavadinimo pakeitimo ir Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro nuostatų patvirtinimo  

13.

 T-99 Dėl pavedimo Pagėgių savivaldybės vaiko globos centrui vykdyti globos centro funkcijas  

14.

 T-100 Dėl globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo  Pripažintas netekusius galios 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-200 "Dėl globos centro veiklos organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo."

15.

 T-101 Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos  

16.

 T-102 Dėl biudžetinės įstaigos ,,Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namai“ 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo  

17.

 T-103 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pagėgių savivaldybėje aprašo su priedais patvirtinimo“ pakeitimo  Pripažintas netekusiu galios 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-111 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pagėgių savivaldybėje aprašo su priedais patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios."

18.

 T-104 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo  

19.

 T-105 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo  

20.

 T-106 Dėl atstovo delegavimo į kultūros ministerijos formuojamą regioninę kultūros tarybą