Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Projektas "Socialines apskrities mazininmas Pagegiu savivaldybeje"

 Projekto „SOCIALINĖS ATSKIRTIES

MAŽINIMAS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖJE“ (vaikų dienos centras) 

Tikslas:

Mažinti socialinės rizikos grupės atskirtį bendruomenėje per socialinių įgūdžių formavimo programas.

Siekiai:

*  Socialinių, psichologinių bei meninių priemonių pagalba padėti vaikams išreikšti savo jausmus, išgyvenimus;

*  Spręsti jų prisitaikymo visuomenėje, užimtumo problemas bei skatinti jų saviraišką, suteikiant vaikams galimybę atrasti talentus bei atskleisti savo sugebėjimus;

*  Įtraukti tėvus į bendrus renginius, siekiant pagerinti tarpusavio santykius šeimoje.

Svarbiausi VDC tikslai:

*  Užimti socialinės rizikos šeimų  vaikų laisvalaikį įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos aplinkos įtakos;

*  Sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai ir pripažinimui;

*  Ugdyti vaikų bendravimo įgūdžius, organizacinius gebėjimus, savivertę, savarankiškumą, kūrybiškumą;

*  Sudaryti sąlygas vaikų ir tėvų šiltesnių ir artimesnių santykių kūrimui ir palaikymui.

Situacijos analizė

Socialinės rizikos šeimose dėl tėvystės įgūdžių stokos dažnai yra netenkinami vaikų fiziologiniai, emociniai, ugdymo bei socialiniai poreikiai. Dėl šių priežasčių vaikai savo bendruomenėje patiria atskirtį. Jie nepajėgūs pakeisti situacijos šeimoje. Mes galime ir turime padėti vaikams. Jiems būtina padėti formuoti nuomonę apie kitokį gyvenimą. Tai paskatino dalyvauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  organizuotame Vaikų dienos centrų (VDC) 2008 m. projektų atrankos konkurse. Taip Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro Krizių namuose  pradėjo veikti Vaikų dienos centras. Projekto įgyvendinimo trukmė – 6 mėnesiai.

Siekdami kuo kokybiškiau teikti socialinių įgūdžių ir palaikymo paslaugas ir pasiekti  teigiamų rezultatų, šio projekto įgyvendinimui buvo pasirinktos:

  1. Socialinės rizikos šeimos, kurioms mūsų įstaigos socialiniai darbuotojai teikia šias paslaugas;
  2. Vietinės bendruomenės šeimos, kurių vaikus būtina atitraukti nuo neigiamos gatvės įtakos, suteikiant galimybę laisvalaikį leisti naudingai ir turiningai.

Darbo su vaikais užsiėmimo formos:

*  Grupiniai užsiėmimai (pokalbiai) įvairiomis temomis;

*  Meninė veikla;

*  Fizinis lavinimas;

*  Viktorinos;

*  Konkursai;

*  Išvykos;

*  Ekskursijos.

Teikiamos paslaugos:

Vaikų dienos centras, siekdamas vaiko gerovės, teikia vaikui ir jo šeimai šias paslaugas:

*  1 kartą dienoje maitina vaikus;

*  organizuoja dienos centro vaikų laisvalaikį, ekskursijas, išvykas;

*  stebi dienos centrą lankantį vaiką;

*  organizuoja tėvystės įgūdžių užsiėmimus grupėje;

*  teikia psichologines, socialines paslaugas vaikams bei jų tėvams.

Vaikų dienos centre dirba:

*  Socialinis pedagogas ugdo vaikus, bei organizuoja jų veiklą dienos centre;

*  Socialinė darbuotoja juos lavina bei ugdo.

*  Socialinio darbuotojo padėjėja padeda vaikams paruošti pamokas, bei organizuoja jų laisvalaikį.

Pagrindinė Vaikų dienos centro veikla

Dienos centrą lanko 28 vaikai iš socialinės rizikos šeimų. Jų  amžius yra nuo 5 iki 12 metų. Vaikai 3 kartus per savaitę paimami iš namų ir parvežami atgal.  Pagrindinė veikla organizuojama Socialinių paslaugų centro Krizių namuose. Čia vaikai žaidžia, piešia, sportuoja, daro įvairius darbelius, užsiima mėgstama veikla, dalyvauja įvairiuose kultūriniuose renginiuose. Mokslo metų eigoje vaikams yra sudarytos galimybės ruošti namų darbus. Užsiėmimų metu vaikai mokosi įvairių, dar jiems nežinomų veiklų, įgyja naujų įgūdžių ir tuo pačiu geriau pažįsta save.

Išvykų, ekskursijų metu vaikai turi galimybę susipažinti su savo krašto istorija, įžymiomis vietovėmis, praplėsti akiratį, patirti neapmirštamų įspūdžių.

Siekdami stiprinti vaikų ir tėvų tarpusavio ryšius, tėvai yra įtraukiami į bendrus užsiėmimus.

Išvados, rezultatai:

Vykdant Vaikų dienos centro projektą, galime daryti išvadą, kad vaikai su dideliu noru dalyvauja visuose užsiėmimuose, nekantraudami laukia jiems organizuojamos veiklos. Įgyvendinant užsibrėžtus tikslus, vaikai turi galimybę atskleisti savo sugebėjimus, socialinių, psichologinių, meninių priemonių pagalba gali išreikšti savo jausmus, išgyvenimus.

 Nors ir gyvendami skirtingose vietose, mokydamiesi skirtingose mokyklose, vaikai labai gražiai susibendravo, susidraugavo. Užsiėmimų metu jie vieni su kitais dalijasi savo patirtimi, žiniomis, įgydami naujų įgūdžių, jie geriau pažįsta save. Siekdami pagerinti tarpusavio santykius šeimoje, tėvai buvo įtraukti į bendrus centro organizuojamus renginius kartu su vaikais: tai išvyka baidarėmis Jūros upe ir ekskursija į Palangą. Būdami ne namų aplinkoje, tėvai su vaikais turėjo galimybę vieni kitus pažinti geriau. Iš šalies žiūrint viskas atrodo gerai ir gražiai, tačiau įžvelgiame, kad vaikai turi įvairių kompleksų ne tik dėl šeimos materialinės padėties, bet ir dėl savo nevisavertiškumo jausmo, socialinių įgūdžių stokos. Tuo tikslu vaikai gauna psichologinę pagalbą. Bendraudami su psichologe vaikai yra aktyvūs ir tokių susitikimų jie laukia.

Tėvai yra labai patenkinti jų vaikų laisvalaikio organizavimu, dauguma jų domisi tolimesne vaikų dienos centro veikla. Dirbantiems tėvams Vaikų dienos centras išsprendžia jų vaikų užimtumo ir priežiūros problemas.

Foto akimirkos