Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


ES ir kitų programų projektai

Vykdomas projektas „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje“

Pagėgių savivaldybės administracija 2018 m. vasario 1 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-71-0001 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje“ finansavimo sutartį. Projekto vertė – 134.057,64 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektą administruoja Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojai, projekto vadovė – V. Buivydienė.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą Pagėgių savivaldybėje.

Projekto uždavinys – modernizuoti Pagėgių Algimanto Mackaus gimnaziją pagerinant vaikų mokymosi aplinką.

Projektu siekiama prisidėti prie mokyklų tinklo veiklos efektyvumo didinimo, mažinant tuščių mokymosi vietų skaičių ir racionaliau panaudojant švietimui skirtas lėšas, išsaugoti bei pagerinti švietimo kokybę, sudaryti sąlygas švietimo įvairovei, galimybėms mokytis visą gyvenimą. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekamas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos patalpų remontas, sukuriant modernias kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves ir aprūpinant jas naujausiomis mokymo priemonėmis.

Modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės kuriamos: užsienio kalbų (anglų kalbos) patalpose, salėje, pritaikant ją nejudriųjų sporto šakų veiklai, aktų salėje ir muziejaus patalpose, praėjime į sporto salę įrengiant meno ir sporto ekspoziciją ir ugdymo patalpose. Sukurtose erdvėse planuojama įsigyti įrangą.

Įrengiant modernias kūrybiškumą skatinančias erdves planuojama įsigyti šią įranga: ugdymo patalpų įranga: kompiuteriai (su priedais: pelės, klaviatūros ir kita), daugiafunkcinis spausdintuvas, multimedijos komplektai (projektoriai, tvirtinimo priemonės, pakabinamas ekranas); aktų salės ir muziejaus modernizavimo įranga: plačiaformatis ekranas, audio video aparatūra, projektorius; kalbų mokymo laboratorijos programinė ir techninė įranga; salės pritaikymo nejudriųjų sporto šakų veiklai, įranga: gimnastikos žiedai su virvėmis, virvė gimnastikai su tvirtinimu, skersinis, gimnastikos čiužinių komplektas.

Projekto veiklų įgyvendinimas numatytas 2019 m. birželio 30 d.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija


 

 

Įgyvendintas projektas „Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus Pagėgiuose“

Pagėgių savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus Pagėgiuose“.

Projektas (paramos sutarties Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-71-0001) įgyvendintas Europos regiono plėtros fondo ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė – 77.451,23 Eur su PVM, iš jų ES fondų lėšos – 55.462,00 Eur su PVM, likusi finansavimo dalis, t. y. 21.989,23 Eur su PVM savivaldybės biudžeto lėšos.

Projektu buvo siekiama prisidėti prie socialinių paslaugų prieinamumo bendruomenėje gerinimo, regioninių skirtumų mažinimo, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą senyvo amžiaus asmenims Pagėgių savivaldybėje.

Projekto veiklos prasidėjo parengus paprastojo remonto darbų aprašą, kuriame aprašyti numatyti atlikti darbai. Tolimesniam projekto veiklų vykdymui savivaldybės administracija įvykdė rangos darbų pirkimą, kurio laimėtoju buvo paskelbtas UAB „Agrolira“. 2017 m. birželio 1 d. pasirašius rangos darbų sutartį buvo pradėti vykdyti pastato paprastojo remonto darbai.

Remonto darbų vykdymo eigoje buvo atliekamas Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų pastato, esančio Vilniaus g. 39, Pagėgiuose, paprastasis remontas, kurio metu įrengtas stogo (814 kv. m.) šiltinimo sluoksnis iš mineralinės vatos, uždengiant dviem sluoksniais prilydomosios bituminės dangos, apšiltintos sienos (535 kv. m.) įrengiant fasado apdailą iš plonasluoksnio dekoratyvinio tinko, sutvarkytas pagrindinio įėjimo stogelis (7,6 kv. m.) ir kiti darbai.

Įvykdžius atitvarų rekonstravimo darbus pastato konstrukcijos buvo apsaugotos nuo žalingo atmosferinio poveikio, padidinta pastato šiluminė varža. Taip pat pagerintos darbo sąlygos įstaigos darbuotojams ir gyvenimo sąlygos įstaigos globotiniams.

Sutvarkius Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų pastatą atsirado poreikis sutvarkyti ir privažiavimą prie minėto objekto. Atsižvelgiant į tai, atliktas viešasis pirkimas, kurio laimėtoju buvo paskelbtas UAB „Agrolira“. 2017 m. lapkričio 20 d. pasirašyta darbų sutartis. Projekto veiklos užbaigtos pasirašius sutartinio darbo priėmimo perdavimo aktą.

Projektas prisidėjo prie socialinių paslaugų prieinamumo Pagėgių savivaldybėje didinimo, socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimo ir plėtros. Pagerinus palaikomojo gydymo slaugos ir senelių globos namų socialinių paslaugų infrastruktūrą, sumažintas atotrūkis tarp vietos ir kitų regionų savivaldybių, pagerėjo tiek savivaldybės, tiek regiono įvaizdis ir teikiamų socialinių paslaugų kokybė.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija


 

 

Vykdomas projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje“

Pagėgių savivaldybės administracija 2016 m. rugsėjo 2 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.2-4.2-CPVA-R-408-71-0004 „Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje“ Projekto vertė – 203.981,00 Eur.  Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektą administruoja Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojai, projekto vadovas – P. Kuzmarskis.

Projekto tikslas – padidinti socialinio būsto prieinamumą Pagėgių savivaldybės gyventojams, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.

Projekto uždavinys – padidinti socialinių būstų skaičių Pagėgių savivaldybėje

Projektu siekiama prisidėti prie Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas pastatas, esantis adresu Žemaičių g. 1A, Pagėgiai, kurio plotas – 217,81 kv. m, pakeista pastato paskirtis (iš mokslo į gyvenamosios paskirties) bei pagal poreikį padidintas pastato plotas (tikslus pastato plotas po rekonstrukcijos paaiškės parengus techninį projektą). Rekonstravus pastatą bus įrengti 6 socialiniai būstai (3 vieno kambario (apie 35 kv. m.) butus ir 3 dviejų kambarių (apie 50 kv. m.) butus). Minėti būstai bus aprūpinti viryklėmis. Būstų neplanuojama pritaikyti neįgaliesiems, nes nėra tam poreikio. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką.

Projekto įgyvendinimo metu įrengus 6 socialinius būstus numatoma, jog bus apgyvendinti per 3 mėn. nuo statybos užbaigimo ir tinkamo naudoti pripažinimo.

Tinkamas infrastruktūros naudojimas bus užtikrinamas pasirašoma socialinio būsto nuomos sutartimi, kuria gyventojai įsipareigos tinkamai naudoti socialinį būstą, jį prižiūrėti, atlikti einamąjį remontą ir panašiai.

Projekto veiklų įgyvendinimas numatytas 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija


 

 

                                                          

Įgyvendintas projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“

Baigtas įgyvendinti projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“.

Projektas (paramos sutarties Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-02-005) įgyvendintas Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Tauragės rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai – Pagėgių savivaldybės administracija, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Projekto įgyvendinimui skirta 248 842,66 Eur. Pagėgių savivaldybei – 42.324,60 Eur.

Projektas buvo vykdomas Tauragės rajono savivaldybės, Plungės rajono savivaldybės ir Pagėgių savivaldybės mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose: Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje, Stoniškių pagrindinė mokykloje, Piktupėnų pagrindinėje mokykloje, Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinėje mokykloje, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje, Pagėgių pradinėje mokykloje, Pagėgių lopšelyje-darželyje.

Projekto įgyvendinimo metu įsigytos modernios vaizdinės priemonės padės patraukliau pateikti dėstomą informacija, o vaikams – lengviau ją įsisavinti. Sveikatos ugdymas ir sveikos gyvensenos mokymas, pasitelkiant projekto metu įsigytas priemones, turės didžiulę reikšmę vaikų ateičiai, kadangi ugdys fizinę, protinę, dvasinę ir socialinę vaikų sveikatą. Sveikatos priežiūros specialistų darbas su vaikais ir jaunimu sumažins rūkalų, narkotinių medžiagų ir alkoholio vartojimą. Įsigijus naujas priemones bus organizuojama daugiau ir įtaigesnių užsiėmimų pagal amžiaus grupes, tai skatins sveikesnį gyvenimo būdą ir ateityje mažiau susirgimų įvairiomis ligomis.

 

Pasiekti šie projekto tikslai

Pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų teikimas/ prieinamumas Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, sudarytos tinkamos sąlygos sveikatos priežiūros specialistų darbui.

Sveikatos priežiūros kabinetų, mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, remonto darbus atliko UAB „Agrolira“, sveikatos rizikos veiksnių, aplinkos įvertinimo ir metodines priemones bei sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo priemones teikė UAB „Faktumas“, kompiuterinę ir programinę įrangą – UAB „MDS Service“, baldus suprojektavo ir pagamino UAB „Faktumas“. Visą įsigytą turtą apdraudė „Lietuvos draudimas“.

 

Projekto vykdytojo informacija     


                             

Įgyvendintas projektas “Kentrių bendruomenės namų ūkinio pastato pritaikymas bendruomenės poreikių plėtrai”

 

Pagėgių savivaldybės administracija įgyvendino projektą “Kentrių bendruomenės namų ūkinio pastato pritaikymas bendruomenės poreikių plėtrai” Nr. LEADER-10-PAGĖGIAI-01-013 (toliau – Projektas). Projektas buvo finansuojamas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos piemonės “Kaimo atnaujinimas ir plėtra” įgyvendinimas (LEADER metodu) lėšomis. Bendrasis Projekto tikslas – siekti socialinės infrastruktūros sutvarkymo Kentrių kaime, Projekto veiklos tikslas – siekti Kentrių kaimo bendruomenės namų ūkinio pastato atnaujinimo ir pritaikymo vietos bendruomenės poreikiams, pagrindinis Projekto uždavinys – atlikti Kentrių kaimo bendruomenės namų ūkinio pastato rekonstrukciją.

Vykdant Projekto veiklas buvo atnaujintas pastatas, įrengta laisvalaikio salė. Projekto dėka sudarytos tinkamos sąlygos bendruomenės veiklai funkcionuoti, pagerintos sąlygos visuomeniniam ir kultūriniam gyvenimui ir kitiems bendruomenės plėtros poreikiams tenkinti.

 

Pagėgių savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus informacija


Įgyvendintas projektas „Benininkų upelio ekologiškai pažeistos ekosistemos atkūrimas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas"

Informuojame, kad Pagėgių savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Benininkų upelio ekologiškai pažeistos ekosistemos atkūrimas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“. Projektas finansuotas ES Europos regioninės plėtros fondo ir Pagėgių savivaldybės administracijos lėšomis. Bendra projekto vertė – apie 247 tūkst. litų, Pagėgių savivaldybės administracijos indėlis sudarė 10 proc. nuo bendros projekto vertės, t. y. apie 24,7 tūkst. litų.

Projekto veiklų įgyvendinimas prasidėjo 2009 m. spalio 13 dieną parengus techninį projektą Benininkų upelio valymo darbams atlikti. Dvišalė finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2010 m. rugpjūčio 25 -ąją.

Benininkų upelis, tekantis per Pagėgių miesto centrą, buvo stipriai užterštas ir darė neigiamą įtaką telkinio bei jo pakrančių gamtinei ekosistemai, sąlygojo biologinės įvairovės nykimą. Didelė telkinio vizualinė tarša – šiukšlės, dumblas, išsikerojusi augmenija – gadino Pagėgių kraštovaizdį, kuris miestui yra labai svarbus. Siekiant atkurti ekologiškai pažeistą upelio ekosistemą, atkurti ir išsaugoti biologinius upelio išteklius, atstatyti pažeistą kraštovaizdį ir pagerinti upelio rekreacines savybes, buvo būtina išvalyti upelį nuo aplinkai pavojingų teršalų, šiukšlių, kitų taršos padarinių.

Benininkų upelio būklė aplinkosauginiu požiūriu pastaruoju metu buvo kritiška – upelis stipriai užterštas gyventojų nuotekomis ir šiukšlėmis, kitais taršos padariniais – dumblu, išsikerojusia augmenija, organinėmis atliekomis. Pagrindiniai upelio teršėjai – Benininkų gyvenvietės ir Pagėgių miesto aplink upelį esančių gyventojų namų nuotekos. Upelis pradėtas teršti jau labai seniai. To priežastis – nesutvarkyta Pagėgių miesto nuotekų sistema. Projektu metu pasiekti šie rezultatai: išvalyta ir sutvarkyta 0,28 ha apsauginės upelio juostos plotas, išvalytas 0,42 ha upelio plotas, iškasta 900 kūb. m dumblo.

Įgyvendintas projektas „Benininkų upelio ekologiškai pažeistos ekosistemos atkūrimas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“ prisidės prie Pagėgių savivaldybės bendro įvaizdžio gerinimo, kadangi savivaldybės teritoriją kerta gerai išvystyti automobilių ir geležinkelio transporto koridoriai. Įgyvendinus minėtąjį projektą, bus tvarkoma viešoji erdvė, esanti šalia upelio, įrengiant suolelius, takelius bei apšvietimą.

 


 

Vykdomas projektas „Pagėgių savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“

Pagėgių savivaldybės administracija 2010 m. kovo 16 d. pasirašė paramos sutartį dėl projekto „Pagėgių savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“ įgyvendinimo. Projektui suteiktas Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-028. Projekto vertė - 1.750.000 Lt. Projekto vadovas - L. Razutienė. Projekto įgyvendinimo priežiūrą atlieka Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Vika Pranckevičiutė.

Šio projekto tikslas -pagerinti Pagėgių savivaldybės administracijos vidaus administravimą ir veiklos valdymą.

Projekto uždaviniai:

  1. Įdiegti vieningą apskaitos ir valdymo sistemą;
  2. Sukurti ir įdiegti strateginio planavimo bei priežiūros ir programinio biudžeto sistemą;
  3. Sukurti ir įdiegti vieningą dokumentų apskaitos ir projektų valdymo sistemą.

Parengtos programoms valdyti reikalingos tvarkos, atlikta galimybių studija, poreikių analizė, diegimo projektas.

Šiuo metu jau sėkmingai įdiegta vieninga apskaitos ir valdymo sistema, vyksta darbuotojų susijusių su šios programos valdymu mokymai. Šiuose mokymuose dalyvauja 17 administracijos darbuotojų.

Taip pat diegiama trečioji programa, vieninga dokumentų apskaitos ir projektų valdymo sistema.. Programą įdiegus bus vykdomi darbuotojų mokymai.

Galutinis etapas - sukurti ir įdiegti sistemą, skirtą strateginio planavimo bei priežiūros ir programinio biudžeto valdymui. Po sistemos įdiegimo vyks administracijos darbuotojų mokymai nukreipt šios sistemos valdymui.

Projekto visų programų įsigijimui ir įdiegimui numatyta 1.095.500 Lt, įrangos įsigijimui ir įdiegimui numatyta 290.000 Lt. Projekto viešinimui numatyta 12.000 Lt. Savivaldybės indėlis 262.500 Lt. Tai yra darbuotojų darbo laikas sugaištas projekte.

Projekto užbaigimas numatytas 2011 m. rugsėjo 16 d.

Ekonominės plėtros skyriaus vedėja Loreta Razutienė

 


 

 

Vykdomas projektas kokybės vadybos metodui „Bendrojo vertinimo modeliui“ įdiegti

 


Vykdomas projektas „Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano atnaujinimas“

Detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas Pagėgių savivaldybės teritorijos vystymui