Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos VI-ojo šaukimo 17-ojo posėdžio, vykusio 2020 m. liepos 16 d., sprendimų sąrašas

Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1.

T-118

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.

 

2.

T-119

Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

 

3.

T-120

Dėl Palumpių dvaro sodybos svirno, kaip bešeimininkio turto, įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 

4.

T-121

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo.

 

5.

T-122

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

 

6.

T-123

Dėl Pagėgių savivaldybės finansinio turto investavimo į uždarąją akcinę bendrovę ,,Pagėgių komunalinis ūkis“.

 

7.

T-124

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir verslo liudijimus 2021 metais įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašo patvirtinimo.

 

8.

T-125

Dėl mokinių priėmimo į Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

9.

T-126

Dėl Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.

 

10.

T-127

Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pareigybių normatyvų patvirtinimo.

 

11.

T-128

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

 

12

T-129

Dėl Pagėgių savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

13.

T-130

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-101 „Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų asmenims su proto bei psichikos negalia plėtra Tauragės regione, Pagėgių savivaldybėje.“ Paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą““ pakeitimo

 

14.

T-131

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2020 − 2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

 

15.

T-132

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl Pagėgių savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 

16.

T-133

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (2).

 

17.

T-134

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo.

 

18.

T-135

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo.

 

19.

T-136

Dėl delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.

 

20.

T-137

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo

 

21.

T-138

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.

 

22.

T-139

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo T-20 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

 

23.

T-140

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos kategorijos nustatymo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės įsteigimo“ pakeitimo.

 

24.

T-141

Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16  d. sprendimo Nr. T-76 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo.

 

25.

T-142

Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

 

26.

T-143

Dėl leidimo išnuomoti buvusio medicinos punkto patalpas, esančias Sodo g. 18, Natkiškių kaime, Natkiškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje.

 

27.

T-144

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

 

28.

T-145

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo  slapto balsavimo biuletenio patvirtinimo.

 

29.

T-146

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo.

 

30.

T-147

Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, išdavimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Eugenijui Dargužui.

 

31.

T-148

Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui.

 

32.

T-149

Dėl delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybą.