Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Sprendimų, įtrauktų į Pagėgių savivaldybės III-jo šaukimo tarybos 14-jo posėdžio, įvykusio 2008 m. lapkričio 13 d. protokolą Nr. 3-14 sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-457

Dėl Pagėgių savivaldybės Šilgalių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-506 "Dėl Pagėgių savivaldybės Šilgalių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija. " nuostatai pripažinti netekus galios

2

T-458

Dėl Žukų medicinos punkto panaikinimo ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 13    d. sprendimo Nr. 633 „Dėl viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros patvirtinimo“ priedo pakeitimo.

 

3

T-459

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Sandrai Žarnauskienei.

 

4

T-460

Dėl dalies gyvenamojo namo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Juozui   Kašėtai.

 

5

T-461

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Rimutei Stonkienei.

 

6

T-462

Dėl dalies gyvenamojo namo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Iditai Alysienei.

 

7

T-463

Dėl dalies gyvenamojo namo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Džeraldui Kašietai.

 

8

T-464

Dėl dalies gyvenamojo namo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Aldonai Lengvinienei.

 

9

T-465

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Virginijai Bernotienei.

 

10

T-466

Dėl leidimo įsigyti spec. transporto priemonę. 

 

11

T-467

Dėl dalies gyvenamojo namo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Aldonai Karosienei.

 

12

T-468

Dėl 2008 metų  sausio 24 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl Pagėgių savivaldybės  2008 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo.

 

13

T-469

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

  Pripažinntas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimuNr. T-911 "l valstybei nuosavybės teise  priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos"

14

T-470

Dėl leidimo dirbti darbus viršijant nustatytą darbo trukmę.

 

15

T-471

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

16

T-472

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ šilumos kainų nustatymo.

Pakeistas 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-178 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-472 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ šilumos kainų nustatymo“ pakeitimo"

17

T-473

Dėl Martyno Jankaus muziejaus direktorės Liudmilos Burzdžiuvienės atleidimo iš pareigų.

 

18

T-474

Dėl konkurso organizavimo M.Jankaus muziejaus direktoriaus pareigoms užimti.

 

19

T-475

Dėl Sigutės Kulikauskienės terminuoto paskyrimo Martyno Jankaus muziejaus direktorės pareigoms.

 

20

T-476

Dėl Pagėgių savivaldybės mero Kęsto Komskio atleidimo prieš terminą pagal pateiktą atsistatydinimo prašymą.

 

21

T-477

Dėl slapto balsavimo biuletenio „Dėl Pagėgių savivaldybės mero išrinkimo“ patvirtinimo.

 

22

T-478

Dėl Pagėgių savivaldybės mero išrinkimo.

 

23

T-479

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimo delegatų“ pakeitimo.

 

24

T-480

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl atstovo delegavimo į UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ stebėtojų tarybos narius“ pakeitimo

 

25

T-481

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl projektų atrankos koordinacinės grupės sudarymo“ pakeitimo

 

26

T-482

Dėl išmokos skyrimo