Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės IV-jo šaukimo tarybos 5-jo posėdžio, vykusio 2011 m. liepos 28 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-91

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-8 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo ir mero patarėjo pareigybių įsteigimo ir administracijos institucijų ir administracijos struktūros dalinio papildymo ir pakeitimo“ 2.1. papunkčio pakeitimo

 Pripažintas netekus galios 2015 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-83 "Dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo"

2

T-92

Dėl Pagėgių savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių ir atliekų tvarkymo plano patvirtinimo

Pakeistas 2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T-115 "Dėl Pagėgių savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano patvirtinimo" 

Pakeistas 2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T-116 "Dėl Pagėgių savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo"

3

T-93

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę nustatymo 2011 metams

 

4

T-94

Dėl Pagėgių savivaldybės sanitarinės kontrolės taisyklių patvirtinimo

 

5

T-95

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų dienos socialinės globos (asmens namuose) ir socialinės priežiūros (pagalbos į namus) teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo 4 punkto pakeitimo bei papildymo 4.1. – 4.7. papunkčiais

 

6

T-96

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1.2. punkto pakeitimo

  Pripažintas netekus galios 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-197 "Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo."

7

T-97

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-999 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2011 metų biudžeto tvirtinimo“ keitimo (3)

 

8

T-98

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-564 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ 4 punkto papildymo 4.11. papunkčiais ir formos patvirtinimo

 

9

T-99

Dėl apmokėjimo už paslaugas Tauragės vaikų reabilitacijos centrui – mokyklai „Pušelė“

 Panaikintas 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-150 "Dėl sutikimo apmokėti už teikiamas Evai Majoravičiūtei ugdymo paslaugas Tauragės vaikų reabilitacijos centrui – mokyklai „Pušelė“"

10

T-100

Dėl socialinio būsto pirkimo

 

11

T-101

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2011 m. II pusmečio sąmatos patvirtinimo

 

12

T-102

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės viešėjai bibliotekai

 

13

T-103

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo

 

14

T-104

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl bešeimininkių statinių pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti, išardymo bei likvidavimo“ papildymo 4 punktu

 

15

T-105

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Gražinai Skirienei

 

16

T-106

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-972 „Dėl Dainoros Butvydienės ir Rasos Burbeckienės delegavimo“ 1 dalies pakeitimo

 Pripažintas netekus galios 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-17 "Dėl Pagėgių savivaldybės narystės Vietos veiklos grupėje „Pagėgių kraštas“"

17

T-107

Dėl pritarimo pasirašyti paramos sutartį