Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos IV-ojo šaukimo 39-ojo posėdžio, vykusio 2014 m. balandžio 24 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 

T-55

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių vaikų globos namų vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 

 

T-56

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

 

 

T-57

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 

 

T-58

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 

 

T-59

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės kultūros centro vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 

 

T-60

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių Martyno Jankaus muziejaus vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 

 

T-61

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos  vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 

 

T-62

Dėl pritarimo viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 

 

T-63

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.

 

 

T-64

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų 2013 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.

 

 

T-65

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2014 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (2).

 

 

T-66

Dėl Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

Pakeistas 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-28  "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-66  „Dėl Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo nauja redakcija“ priedo pakeitimo."

 

T-67

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Pagėgių savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 

 

T-68

Dėl kategorijos suteikimo Pagėgių savivaldybės kultūros centrui.

 

 

T-69

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-38 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ 1 punkto papildymo 1.6. papunkčiu.

 Pripažintas netekus galios 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-36 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-38 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų antrojo atestavimo etapo nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo."

 

T-70

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“ 1 punkto 1.5. papunkčio pakeitimo.

 

 

T-71

Dėl Pagėgių kultūros centro tarybos sudarymo.

 

 

T-72

Dėl Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo formavimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2015 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-90 "Dėl Pagėgių savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

T-73

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

 

T-74

Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą.

 

 

T-75

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T-913 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Stoniškių bendruomenei“ pripažinimo netekusiu galios ir panaudos sutarties nutraukimo.

 

 

T-76

Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-213 "Dėl ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

T-77

Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose dienos socialinės globos paslaugų teikimo aprašo patvirtinimo.

 Pakeistas 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-205 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-77  „Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose dienos socialinės globos paslaugų teikimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

T-78

Dėl mokinių priėmimo į Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklą tvarkos patvirtinimo.

 

 

T-79

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-111 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 2 priedo 3 eilutės pakeitimo.

 

 

T-80

Dėl Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos reorganizavimo.

Pripažintas netekus galios 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-150 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos reorganizavimo“  pripažinimo netekus galios."

 

T-81

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-78 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-728 ,,Dėl VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo“ 1 punkto 1.5. papunkčio pakeitimo.

 Panaikintas 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-129 "Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo."

 

T-82

Dėl žmonių gyvybės apsaugos Pagėgių savivaldybės vandens telkiniuose bei žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių patvirtinimo

 Pakeistas 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-82 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl žmonių gyvybės apsaugos Pagėgių savivaldybės vandens telkiniuose bei žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"

 

T-83

Dėl Pagėgių savivaldybės neturtinių teisių įgyvendinimo UAB ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“.