Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos V-ojo šaukimo 5-ojo posėdžio, vykusio 2015 m. liepos 30 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo

punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-123

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės sveikatos priežiūros centrui vykdyti bandomąjį projektą „Lėtinių ligų kontrolė ir valdymas pacientams kaimiškose ir nutolusiose vietovėse“.

 
 1.  

T-124

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (3). 
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
9 priedas

 
 1.  

T-125

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisijos sudėties, komisijos darbo nuostatų ir privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“ 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 punktų pakeitimo.

 
 1.  

T-126

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo.

 
 1.  

T-127

Dėl Pagėgių savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo

 Pripažintas netekusiu galios 2019  m. gegužės 16 d. sprendimu nr. T-79 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo"

 

Pakeistas 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-177 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-127„Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcinės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo."

Pakeistas 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-153 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Pagėgių savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo."

 1.  

T-128

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomeninių administracinių ginčų komisijos sudarymo ir komisijos darbo nuostatų patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu nr. T-183 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl Pagėgių savivaldybės visuomeninių administracinių ginčų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
 1.  

T-129

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

Pakeistas 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-171 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30  d. sprendimo Nr. T-129 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo."

Pakeistas 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-103 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30  d. sprendimo Nr. T-129 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo."

Pakeistas 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-189 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30  d. sprendimo Nr. T-129 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.“

Pakeistas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-163 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo” 1 punkto 1.2. papunkčio pakeitimo."

 1.  

T-130

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės administracijai nuomotis automobilius pagal nuomos sutartį

 
 1.  

T-131

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo“ 1 punkto pakeitimo.

Pripažintas netekus galios 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-184 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo“ 1 punkto pakeitimo."
 1.  

T-132

 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo  Nr. T-125 „Dėl vaikų skaičiaus Pagėgių lopšelio-darželio ugdymo grupėse nustatymo“ 2 punkto pakeitimo.

 
 1.  

T-133

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-220 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo."

 1.  

T-134

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo tvirtinimo.

 Papildytas 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-95 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo tvirtinimo“ pakeitimo."
 1.  

T-135

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-31 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-200 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-31 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo"
 1.  

T-136

Dėl mokesčio dydžio už pailgintos dienos grupės lankymą nustatymo.

 
 1.  

T-137

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2015 m. II pusmečio sąmatos patvirtinimo.

 
 1.  

T-138

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšeliui-darželiui.

 
 1.  

T-139

Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-150 "Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo."
 1.  

T-140

Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

 Priažintas 1 punktas netekusiu galios 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-185 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-140 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo."

 1.  

T-141

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ priedo 129, 130, 133 ir 134 punktų pakeitimo.

 
 1.  

T-142

Dėl 2014 metų Pagėgių savivaldybės  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.  
1 priedas
2 priedas 

 
 1.  

T-143

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo.

 
 1.  

T-144

Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų ir išteklių fondų  2014 metų finansinių ataskaitų  patvirtinimo. 
1 priedas   2 priedas   3 priedas   4 priedas   5 priedas   6 priedas   7 priedas  
8 priedas   9 priedas   10 priedas   11 priedas   12 priedas   13 priedas   14 priedas    15 priedas   16 priedas   17 priedas   18 priedas

 
 1.  

T-145

Dėl 2014 metų Pagėgių savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. 
Priedas 

 
 1.  

T-146

Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

 
 1.  

T-147

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kentrių kaime, Pagėgių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje.

 
 1.  

T-148

Dėl pritarimo parengtam 2014 – 2020 m. Tauragės regiono integruotų teritorijų  vystymo programos projektui.

 
 1.  

T-149

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo.

 Pakeistas 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-202 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo"