Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos IV-ojo šaukimo 25-ojo posėdžio, vykusio 2013 m. vasario 28 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo

punkto Nr.

Priimto
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 

T-34

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl pritarimo paraiškos „Viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas Pagėgiuose. 2 dalis“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo.

 

 

T-35

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija“ 1 punkto 1.5 papunkčio pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-140 "Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo."

 

T-36

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija“ 1 punkto 1.5 papunkčio pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-139 "Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo."

 

T-37

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2011-2013 metų programos 2011 metų ataskaitai.

 

 

T-38

Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų antrojo atestavimo etapo nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo.

Pakeistas 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-36 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-38 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų antrojo atestavimo etapo nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo."

Pakeistas 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-69 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-38 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ 1 punkto papildymo 1.6. papunkčiu."

 

T-39

Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo.

Pakeistas 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-70 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-38 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ 1 punkto papildymo 1.6. papunkčiu."

 

T-40

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-68 patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo.

Pripažintas netekus galios 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-66 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo"

 

T-41

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-167 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

 

 

T-42

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2013 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-185 "Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo."

 

T-43

Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

 

T-44

Dėl mokesčio dydžio už pailgintos dienos grupės lankymą nustatymo.

Pripažintas netekus galios 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-136  "Dėl mokesčio dydžio už pailgintos dienos grupės lankymą nustatymo."

 

T-45

Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo.

 

 

T-46

Dėl įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams, rūpintojams) Pagėgių savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 Pakeistas 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T- 218 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-46 ,,Dėl įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams, rūpintojams) Pagėgių savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"

 

T-47

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo 2013 metų programai.

 

 

T-48

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centrui.

 

 

T-49

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai.

 

 

T-50

Dėl turto perdavimo Pagėgių savivaldybės UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“.

 

 

T-51

Dėl pastato – tvarto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Kęstučiui Daniuliui.

 

 

T-52

Dėl gyvenamosios patalpos pripažinimo nereikalinga, netinkama (negalima) naudoti, nurašymo ir pardavimo.

 

 

T-53

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 

 

T-54

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

 

 

T-55

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-563 „Dėl tabako gaminių mažmeninės prekybos licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-723 ,,Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo negaliojančiais“ pripažinimo negaliojančiu.

 

 

T-56

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-563 „Dėl tabako gaminių mažmeninės prekybos licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo negaliojančiu.

 

 

T-57

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-723 ,,Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo negaliojančiu.

 

 

T-58

Dėl Pagėgių savivaldybės 2013 metų biudžeto tvirtinimo.

 

   26.

T-59

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo.

 

   27.

T-60

Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Tauragės ir Pagėgių skyrių perimti Pagėgių miesto valstybinės reikšmės miškų sklypus