Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Sprendimų, įtrauktų į Pagėgių savivaldybės III-jo šaukimo tarybos 22-jo posėdžio, įvykusio 2009 m. lapkričio 19 d. protokolą Nr. 3-22 sąrašas

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-710

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Rimai Malakauskienei

 

2

T-711

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Aldonai Budrienei

 

3

T-712

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Linai Stankutei

 

4

T-713

Dėl turto pripažinimo nereikalingu netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo

 

5

T-714

Dėl Pagėgių savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

 

6

T-715

Dėl leidimo naudotis Šilgalių pagrindinės mokyklos ir Natkiškių Zoses Petraitienės pagrindinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centrui

 Pakeistas 2010 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-810 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-715 „Dėl leidimo naudotis Šilgalių pagrindinės mokyklos ir Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo"

7

T-716

Dėl savivaldybės nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto apskaitos ir ataskaitų aprašų patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-202  "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-716 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto apskaitos ir ataskaitų aprašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios"

8

T-717

Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2010 metams

 

9

T-718

Dėl Pagėgių savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto rekonstrukcijos ir remonto darbų išlaidų įtraukimo į Pagėgių savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos balansą

 

10

T-719

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo papildymo ir išdėstymo nauja redakcija

 Pripažintas netekus galios 2014 m. vasario 27 d. spendimu Nr. T-14 "Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo."

11

T-720

Dėl pritarimo Vilkyškių vidurinės mokyklos dalyvavimui švietimo įstaigų modernizavimo programoje ir lėšų numatymo mokyklos rekonstrukcijos projektui vykdyti

 

12

T-721

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-05-08 sprendimo Nr. T-310 „Dėl moksleivio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, perskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-92 "Dėl Pagėgių savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo"

13

T-722

Dėl šalinamų priemonių išbraukimo iš Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2005-2010 metams

 

14

T-723

Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-57 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-723 ,,Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo negaliojančiu.:

15

T-724

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-01-24 sprendimo Nr. T-237 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo  įstaigų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 Pripažintas netekus galios 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-755 "Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarko patvirtinimo"

16

T-725

Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 m. vasario 19 m. 19 d. sprendimo Nr. T-524 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (6)

 

17

T-726

Dėl Pagėgių savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

18

T-727

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Pagėgių savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-82 "Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Pagėgių savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo."

19

T-728

Dėl VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Panaikintas 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-129 Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

Pakeistas 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-78 "Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-728 „Dėl VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo"

20

T-729

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-210 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo."

21

T-730

Dėl Pagėgių savivaldybės apdovanojimų tvarkos patvirtinimo

Pakeistas 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-205 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-730 „Dėl Pagėgių savivaldybės apdovanojimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“

22

T- 731

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2009 m. spalio 12 d. potvarkio Nr. 54 „Dėl Virginijaus Komskio nemokamų atostogų“ patvirtinimo

 

23

T-732

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2009 m. lapkričio 2 d. potvarkio Nr. 57 „Dėl Remigijaus Špečkausko nemokamų atostogų“ patvirtinimo

 

24

T-733

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 698 „Dėl Žemės nuomos mokesčio 2009 m.“ 1.5. ir 3.2. punktų pakeitimo

 

25

T-734

Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąją patalpą