Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Seniūno pavaduotojas

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 •  Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 •  Žinoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją vietos savivaldos, viešojo administravimo, valstybės tarnybos, darbo įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus. Gebėti juos pritaikyti praktiniame darbe.
 • Mokėti valdyti, kaupti ir apibendrinti informaciją, rengti argumentuotas išSugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, rasti sprendimus įvairiose situacijose.
 • Sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybos taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų nuostatas.
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
 • Turėti derybų įgūdžių.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 •  Savarankiškai planuoja ir organizuoja savo veiklą.
 • Organizuoja civilinės saugos, darbo saugos ir priešgaisrinės saugos darbą seniūnijoje bei tvarko dokumentaciją.
 •  Pateikia informaciją ir ataskaitas pagal savo darbo sritį kitoms įstaigoms ir statistikos departamentui.
 • Vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, seniūno pavedimus.
 •  Dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe.
 • Palaiko glaudžius ryšius su seniūnijos bendruomene ir konsultuoja gyventojus ūkio reikalais, supažindina su savivaldybės tarybos, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus priimtais norminiais teisės aktais.
 • Prireikus atlieka faktinių duomenų patikrinimą vietoje.
 • Kas mėnesį kontroliuoja elektros skaitiklių parodymus ir pateikia duomenis.
 •  Atsako už gatvių apšvietimą
 • Kontroliuoja kapinių priežiūros ir administracinio pastato valytojų darbą.
 •  Prižiūri vietinės reikšmės kelių būklę ir kontroliuoja dirbančias organizacijas keliuose.
 • Organizuoja komunalinį-ūkinį darbą seniūnijoje.
 • Kreiptis į savivaldybės ar kitas įstaigas, organizacijas klausimais, susijusiais su jam pavestų funkcijų įgyvendinimu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją;
 • gali turėti ir kitų teisių bei pareigų, nustatytų įstatymais, kitais teisės aktais.
 • Rengia leidimus kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje.