Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės IV-ojo šaukimo tarybos 15-ojo posėdžio, vykusio 2012 m. balandžio 26 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-84

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Kultūros centro 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

2

T-85

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

3

T-86

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-407 „Dėl Pagėgių miesto pramoninės zonos valdybos sudarymo“ 1.2. ir 1.3. papunkčių pakeitimo

 

4

T-87

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą

 

5

T-88

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-606 „Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo“ 4 punkto pakeitimo ir papildymo 5 punktu

 

6

T-89

Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (2)

 

7

T-90

Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti ėmimo“ patikslinimo

 

8

T-91

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų 2011 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai

 

9

T-92

Dėl Pagėgių savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-9 "Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo."

10

T-93

Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

 

11

T-94

Dėl vaikų aprūpinimo apranga, minkštu inventoriumi ir asmens higienos priemonėmis minimalių normų Pagėgių vaikų globos namuose

 

12

T-95

Dėl pritarimo laisvos ekonominės zonos steigimui Pagėgių pramoninėje zonoje

 

13

T-96

Dėl pritarimo projekto „Praeityje užterštų teritorijų sutvarkymas Pagėgių savivaldybėje, II etapas“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 Papildytas 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-115 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-96 „Dėl pritarimo projekto „Praeityje užterštų teritorijų sutvarkymas Pagėgių savivaldybėje, II etapas“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ papildymo 4 punktu"

14

T-97

Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnijų veiklos programų 2012 metams patvirtinimo

 

15

T-98

Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

 

16

T-99

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ 5 punkto pakeitimo ir papildymo 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. papunkčiais

 Pripažintas netekus galios 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-26 "Pripažintas netekus galios 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-26 "Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.""

17

T-100

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-153 „Dėl Pagėgių miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkos ir švaros taisyklių patvirtinimo“ 36 punkto pakeitimo

 

18

T-101

Dėl Vilkos gatvės Šilgalių kaime geografinių charakteristikų pakeitimo

 

19

T-102

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą  Pagėgių telkinio I sklype Anužių kaime, Stoniškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje“ pripažinimo netekusiu galios

 

20

T-103

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatų, patvirtintų Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-148, pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija ir Pagėgių savivaldybės komunalinių atliekų kiekio, asmenų skaičiaus gyvenamajame būste ir kompostuojamų bioskaidžių bei žaliųjų atliekų deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2017 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-83 "Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo." 

Papildytas 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-119 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatų patvirtinimo“  26.3.  punkto papildymo"

29 ir 30 aprašo punktai pripažinti netekus galios 2012 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T-193 "Dėl Pagėgių savivaldybės komunalinių atliekų kiekio, asmenų skaičiaus gyvenamajame būste ir kompostuojamų bioskaidžių bei žaliųjų atliekų deklaravimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2012 m. balandžio 26 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-103, 29 ir 30 punktų pripažinimo netekus galios."

21

T-104

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2017 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-88 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

22

T-105

Dėl likusios projekto „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Piktupėnuose, Bubliškiuose)“ lėšų dalies finansavimo užtikrinimo

Pakeistas 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-174 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-105 ,,Dėl likusios projekto „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Piktupėnuose, Būbliškėse)“ lėšų dalies finansavimo užtikrinimo“ pakeitimo."

23

T-106

Dėl turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinės mokyklos