Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 
 

Dainius Kinderis

Pagėgių savivaldybės kontrolierius

Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai
Tel.: (8 441) 70 414, Faks.: (8 441) 75869
Mob. tel. Nr. +370 656 15004
El. paštas: d.kinderis@pagegiai.lt 

 

Dalia Šėperienė

Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė

Vilniaus g. 46, LT-99288 Pagėgiai
Mob. tel.: +37065615090


 
KONTROLĖS AUDITO INSTITUCIJOS MISIJA
 
Padėti savivaldybės Tarybai išmintingai valdyti ir naudoti turtą, lėšas ir kitus išteklius.

KONTROLĖS AUDITO INSTITUCIJOS VIZIJA

Padėti Tarybai vykdyti biudžetinę kontrolę ir skatinti aukščiausių finansų valdymo standartų įgyvendinimą savivaldybiniame sektoriuje ir efektyvų viešųjų paslaugų teikimą visuomenei.
 
 
KONTROLĖS AUDITO INSTITUCIJOS VERTYBĖS
  • Profesinis tobulėjimas
  • Nešališkumas
  • Sąžiningumas
  • Objektyvumas
  • Nepriklausomumas
  • Komandinis darbas
  • Atsakomybė

Audito apimtis platesnė negu anksčiau atliekamų revizijų ir patikrinimų. Auditą sudaro ne tik išorinis finansinės informacijos vertinimas ir klaidų paieška, bet jis yra orientuotas į ateitį, o tai svarbiausia. Auditas siekia paveikti, kad ateityje būtų išvengta klaidų, kad būtų sustiprinta vidaus kontrolė, padidintas veiklos efektyvumas.Teisės aktai numato dvi audito rūšis: finansinį ir veiklos auditą.

FINANSINIS AUDITAS

Informuoja audito ataskaitų naudotojus, ar galima pasitikėti finansine atskaitomybe, ar ji parodo tai, kas iš tikrųjų įvyko tuo laikotarpiu, ar tai, kas įvyko, yra leistina, teisėta ir tinkamai apskaičiuota ir pateikta.
Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad savivaldybės kontrolės institucijos ar Valstybės kontrolės finansinio audito apimtis dažniausiai yra gerokai platesnė negu privačių auditorių atliekamų auditų. Valstybiniai auditoriai finansinio audito metu ne tik pareiškia nuomonę dėl finansinės atskaitomybės, bet ir įvertina audituojamo subjekto vidaus kontrolę.
Finansinis auditas apima biudžeto formavimo ir vykdymo proceso, vidaus kontrolės, finansų valdymo, apskaitos sistemos tyrimą, audituojamo subjekto sudarytų sutarčių ir sprendimų, susijusių su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, teisėtumo vertinimą.

VEIKLOS AUDITAS

Skatina audituojamą subjektą daugiau dėmesio skirti veiklos ekonomiškumui, efektyvumui ir rezultatyvumui. Audituojamam subjektui pateikiamos rekomendacijos, kaip jis galėtų patobulinti savo veiklą, o tai leidžia sutaupyti lėšų arba sumažinti išlaidas, gerinti paslaugų kokybę, stiprinti valdymo, administracinius ir organizacinius procesus, siekti savo tikslų.
Iš savivaldybės lėšų išlaikomų įstaigų veiklos vertinimui turi būti skiriama ypač daug dėmesio, nes biurokratinė sistema pati savaime neužtikrina efektyvaus darbo organizavimo, yra linkusi nuolat didėti, pradedamos dubliuoti funkcijos. Laisvosios rinkos sąlygomis įmonių veiklos efektyvumą užtikrina rinkos mechanizmai. Valstybiniame sektoriuje šį mechanizmą iš dalies pakeičia veiklos auditas. Taisyklingai atliktas veiklos auditas leidžia nustatyti subjektų veiklos problemas anksčiau, negu šios problemos gali paveikti subjekto veiklos efektyvumą.
Veiklos auditas – instrumentas, padedantis ieškoti naujų sprendimų, kaip geriau panaudoti turimus išteklius, pasiekti geresnių rezultatų. Tai bendradarbiavimu, naujovių ir iniciatyvų skatinimu grindžiama veikla.
 
Savivaldybės kontrolės institucijos priemonės ir pagrindiniai darbo rezultatų naudotojai
 

TARYBAI

PILIEČIAMS

AUDITUOJAMIEMS SUBJEKTAMS

ADMINISTRACIJAI

 

Siekiama Tarybai padėti stiprinti vykdomą atstovaujamąją kontrolę. Kontrolierius informuoja Tarybą, kaip savivaldybės institucijos, įstaigos, tarnybos laikosi įstatymų.

Siekiama stiprinti savivaldybės atsiskaitomumą piliečiams. Kiekvienas pilietis turi teisę žinoti, ar savivaldybė efektyviai išleidžia jo sumokėtus mokesčius. Tinkamas informacijos pateikimas skatina piliečių pasitikėjimą teikiama informacija, valstybe, savivaldybe ir demokratija

 

Siekiama skatinti pažangių finansų valdymo ir kontrolės sistemų diegimą viešajame sektoriuje, skatinti į rezultatus orientuotą valdymą viešojo administravimo subjektuose.

 

Siekiama skatinti pažangių finansų valdymo ir kontrolės sistemų diegimą bei į rezultatus orientuotą valdymą, naudojant valstybės biudžeto dotacijas ir valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą.

 

Kontrolieriaus dokumentai:

2021 metai


Pagėgių BĮ tarnybinių automobilių naudojimo atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimo ataskaita

Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos planas

Pagėgių savivaldybės kontrolįs ir audito tarnybos Ataskaita K3-AI3 dėl 2020m. finansinių ataskaitų rinkinių

Pagėgių savivaldybės kontrolįs ir audito tarnybos Išvada K3-AI1 dėl paskolos ėmimo

Pagėgių savivaldybės kontrolįs ir audito tarnybos Išvada K3-AI2 dėl trumpalaikės paskolos

Pagėgių savivaldybės kontrolįs ir audito tarnybos Išvada K3-AI4 dėl 2020m. BVAR

Pagėgių savivaldybės kontrolįs ir audito tarnybos Išvada K3-AI5 dėl 2020m. KFAR


 2020 metai


Audito ataskaita dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų biudžeto ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo, lėšų ir turto naudojimo finansinio  (teisėtumo) audito

Išvada dėl Pagėgių savivaldybės skolinimosi galimybių

 Audito išvada dėl BĮ Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras audito

 Audito ataskaita dėl Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinių teisingumo bei lėšų ir turto naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo

 Audito išvada dėl Pagėgių savivaldybės 2019 m. metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo, lėšų ir turto naudojimo.

 Audito išvada dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio

2020 m. balandžio 23 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-75 „Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos ataskaitai

Audito ataskaita dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio finansinių ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito

Išvada dėl Pagėgių savivaldybės galimybių paimti trumpalaikę paskolą iš Lietuvos Respublikos  finansų ministerijos

Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metu veiklos planas

Išvada dėl Pagėgių savivaldybės skolinimosi galimybių

 

2019 metai


Išvada dėl Pagėgių savivaldybės galimybės suteikti garantiją UAB “Pagėgių komunalinis ūkis” imamai paskolai vykdant investicinį projektą

Išvada dėl Pagėgių savivaldybės skolinimosi galimybių

Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito

Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio

Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų biudžeto ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo, lėšų ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito

Audito išvada dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo, lėšų ir turto naudojimo

 

2018 metai


Audito išvada dėl Pagėgių savivaldybės 2017 m. metų konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinio

Audito išvada dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų, savivaldybės biudžeto vykdymo. lėšų ir turto naudojimo

Audito ataskaita dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto ataskaitų rinkinių, biudžeto vykdymo, lėšų ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito

Išvada dėl Pagėgių savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą

 

2017 metai

 


Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos planas

Pažyma dėl skundo prieš Pagėgių savivaldybės administraciją

Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaita

Pažyma dėl skundo prieš Pagėgių savivaldybės administraciją

Išvada dėl Pagėgių savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą

Audito išvada Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų, Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo 

Audito išvada dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio

 

2016 metai

 


Audito ataskaita dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto ataskaitų rinkinių, biudžeto vykdymo, lėšų ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito

Audito ataskaita dėl Pagėgių savivaldybės mokinių maitinimo perkamų paslaugų 2016 metais teikimo (ribotos apimties) audito

Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos planas

Audito išvada dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo per 2015 metus

Audito išvada dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio

Audito ataskaita dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų biudžeto ataskaitų rinkinių ir biudžeto vykdymo finansinio ir teistumo audito

Išvada dėl Pagėgių savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą paimtoms paskoloms grąžinti (refinansuoti)

Išvada dėl Pagėgių savivaldybės trumpalaikio skolinimosi iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos finansinio pagrįstumo

Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaita

Išvada dėl Pagėgių savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą paimtoms paskoloms grąžinti (refinansuoti)

 

2015 metai


 Audito išvada dėl Pagėgių savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio

 Audito išvada dėl Pagėgių savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo per 2014 metus

Audito ataskaita dėl Pagėgių savivaldybės 2014 metų biudžeto ataskaitų rinkinių ir biudžeto vykdymo finansinio ir teisėtumo audito

Išvada dėl Pagėgių savivaldybės trumpalaikio skolinimosi iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos finansinio pagrįstumo

Išvada dėl Pagėgių savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą

Pagėgių  savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaita