Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos IV-ojo šaukimo 42-ojo posėdžio, vykusio 2014 m. rugpjūčio 28 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo
punkto Nr.

Priimto
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 Pastabos

 1.  

T-117

Dėl arklidės griuvėsių, kaip bešeimininkio turto, įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 
 1.  

T-118

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2014 m. II pusmečio sąmatos patvirtinimo.

 
 1.  

T-119

Dėl savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti skirtų lėšų panaudojimo.

 Pakeistas 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-194 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo nr. T-119 “Dėl savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti skirtų lėšų panaudojimo“ pakeitimo"
 1.  

T-120

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijai naudotis Pagėgių vaikų globos namų patalpomis.

 
 1.  

T-121

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-620 „Dėl turto perdavimo Pagėgių policijos komisariatui pagal panaudos sutartį“ pripažinimo netekusiu galios ir panaudos sutarties nutraukimo.

 
 1.  

T-122

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 
 1.  

T-123

Dėl pritarimo Pagėgių lopšelio - darželio ikimokyklinio ugdymo programai.

 Pripažintas netekus galios 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-162 "Dėl pritarimo Pagėgių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programai."
 1.  

T-124

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai.

 
 1.  

T-125

Dėl vaikų skaičiaus Pagėgių lopšelio - darželio ugdymo grupėse nustatymo.

Pakeistas 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-132 " Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo  Nr. T-125 „Dėl vaikų skaičiaus Pagėgių lopšelio-darželio ugdymo grupėse nustatymo“ 2 punkto pakeitimo."
 1.  

T-126

Dėl Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija.

Pripažintas netekus galios 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-151 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl Pagėgių savivaldybės Johaneso Bobrovskio vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija“  pripažinimo netekus galios."
 1.  

T-127

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-185 'Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo' pakeitimo.

Pripažintas netekus galios 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-152 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekus galios."
 1.  

T-128

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2014 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (5).

 
 1.  

T-129

Dėl pritarimo projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ teikimui.

 
 1.  

T-130

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. birželio  19 d. sprendimo Nr. 114 ,,Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ 4 priedo 11 pavyzdžio pakeitimo.

 ėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-114 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“ punktų pripažinimo netekusiais galios ir pakeitimo. 
 1.  

T-131

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“  5, 57, 66, 67, 102, 116, 118, 190, 242 punktų ir 30.3, 173.8, 213.2 papunkčių  pakeitimo.

 Panaikinatas 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-66 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo"
 1.  

T-132

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-441 „Dėl Pavadinimų suteikimo Rukų, Mažaičių, Šilgalių, Piktupėnų, Kentrių, Benininkų ir Natkiškių kaimų gatvėms“ priedo pakeitimo.  
 1.  

T-133

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Piktupėnų kaime, Pagėgių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybė.

 
 1.  

T-134

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo nauja redakcija.

 
 1.  

T-135

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo  patvirtinimo nauja redakcija.

 
 1.  

T-136

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro pareigybių sąrašo ir struktūros patvirtinimo“ su priedais pripažinimo netekus galios.

 
 1.  

T-137

Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro direktoriaus mėnesinio tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo.

 Pripažintas netekus galios 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-187 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-137 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro direktoriaus mėnesinio tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo“ pripažinimo netekus galios."
 1.  

T-138

Dėl dalies pastato – sandėlio, kaip bešeimininkio turto, įrašymo į buhalterinę apskaitą.