Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos V-ojo šaukimo 21-ojo posėdžio, vykusio 2016 m. lapkričio 30 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

 

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1. 

T-205

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-730 „Dėl Pagėgių savivaldybės apdovanojimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2. 

T-206

Dėl leidimo viešajai įstaigai Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialui naudotis Pagėgių savivaldybės kultūros centro patalpomis

 

3. 

T-207

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų sąmatos patvirtinimo (nauja redakcija)

 

4. 

T-208

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 Pripažintas netekusiu galio 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.T-160 "disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo."

5. 

T-209

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-37 „Dėl Pagėgių savivaldybės būsto fondo ir Pagėgių savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6. 

T-210

Dėl lėšų skyrimo apšvietimo valdymo skydų atnaujinimo ir perkėlimo darbams apmokėti

 

7. 

T-211

Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios įstaigos „Natkiškių kultūros centras“ likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo

 

8. 

T-212

Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo

 Pripažintas netekus galios 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-113 "Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo."

10.

T-213

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (8)

 

11.

T-214

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-190 ,,Dėl leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ priedo pakeitimo

priedas

 Pripažintas netekęs galios 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-227 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-190 ,,Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ priedo pakeitimo (2)“

12.

T-215

Dėl 2016 - 2017 m. šildymo sezono vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo

 

13.

T-216

Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ šilumos tinklo 2016 - 2018 m. investicinio plano suderinimo

priedas

 

14.

T-217

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-860 „Dėl žemės kasinėjimo taisyklių ir rinkliavų dydžių už žemės kasinėjimus ir eismo apribojimą skaičiavimo (nustatymo) ir jų ėmimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

T-218

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 380 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą“ pakeitimo

 

16.

T-219

Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje nuostatų tvirtinimo

 

17

T-220

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-814 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiuose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

T-221

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

19.

T-222

Dėl pritarimo projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jankaus gatvės Pagėgiuose“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

20.

T-223

Dėl pritarimo projekto „Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

21.

T-224

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl pritarimo projekto „Modernizuoti veikiančius socialinės globos namus Pagėgiuose senyvo amžiaus asmenims, siekiant gerinti įstaigos infrastruktūrą“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ 1 punkto pakeitimo

 

22.

T-225

Dėl informacinės lentos perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinei mokyklai