Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos IV-ojo šaukimo 44-ojo posėdžio, vykusio 2014 m. rugsėjo 18 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.

T-140

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo.

 
 2.

T-141

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 
 3.

T-142

Dėl pritarimo 2013 metų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitoms.

 
 4.

T-143

Dėl 2013 metų Pagėgių savivaldybės  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 
 5.

T-144

Dėl 2013 metų Pagėgių savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 
 6.

T-145

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2014 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (6).

 
 7.

T-146

Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo.

 
 8.

T-147

Dėl pritarimo vietos projekto paraiškos „Pagėgių krašto patrauklumo ir konkurencingumo stiprinimas didinant paslaugų įvairovę“  teikimui,  projektų veiklų vykdymui ir indėlio skyrimui.

 
 9.

T-148

Dėl pritarimo rengti „2014−2020 metų Pagėgių miesto tikslinės teritorijos vystymo programą“.

 
 10.

T-149

Dėl leidimo pasirašyti trišalę partnerystės sutartį.

 
 11.

T-150

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos reorganizavimo“  pripažinimo netekus galios.

 
 12.

T-151

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl Pagėgių savivaldybės Johaneso Bobrovskio vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija“  pripažinimo netekus galios.

 
 13.

T-152

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekus galios.

 
 14.

T-153

Dėl sutikimo reorganizuoti Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinę mokyklą.

 
 15.

T-154

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-298 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens pardavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo“ pakeitimo.

 
 16.

T-155

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo ,,Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo.

 
 17.

T-156

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-222 ,,Dėl 2013 –2014 m. šildymo sezono vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 18.

T-157

Dėl Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-51 ,,Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo.

 
 19.

T-158

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-289 ,,Dėl Pagėgių savivaldybėje teikiamų pirties paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

 
 20.

T-159

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-109 ,,Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-80 "Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo."
 21.

T-160

Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-189 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centre vaikų dienos centro vaikams maitinimui ir ugdymo bei užimtumo priemonėms įkainių nustatymo“ pakeitimo.

 
 22.

T-161

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-44 ,,Dėl mokesčio dydžio už pailgintos dienos grupės lankymą nustatymo“ pakeitimo.

Pripažintas netekus galios 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-136 "Dėl mokesčio dydžio už pailgintos dienos grupės lankymą nustatymo."

 23.

T-162

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-71 ,,Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 24.

T-163

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-131 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo“ 1 punkto pakeitimo."