Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Sprendimų, įtrauktų į Pagėgių savivaldybės III-jo šaukimo tarybos 9-jo posėdžio, įvykusio 2008 m. gegužės 8 d. protokolą Nr. 3-9 sąrašas

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-300

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos ir mero 2007 metų veiklos ataskaitos.

 

2

T-301

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 metų veiklos ataskaitos.

 

3

T-302

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus tarnybos 2007 metų veiklos ataskaitos.

 

4

T-303

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės administracijos 2007 m. finansų kontrolės būklės ataskaitai.

 

5

T-304

Dėl 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo.

 

6

T-305

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-607 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.

 

7

T-306

Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo

 

8

T-307

Dėl Pagėgių savivaldybės Žukų pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant prie Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinės mokyklos.

 

9

T-308

Dėl Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų pedagoginių pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-822 "Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių pareigybių sąrašo ir etatų, finansuojamų iš mokinio krepšelio lėšų, normatyvų patvirtinimo"

Papildytas 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-401 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 8 d. sprendimo  Nr. T- 308 „Dėl Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų pedagoginių pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo „priedo papildymo ir jo išdėstymo nauja redakcija."

10

T-309

Dėl Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo .

 Pripažintas netekus galios 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-613 "Dėl Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojų etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo."

Papildytas 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-522 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-05-08 sprendimo  Nr. T-309 „Dėl Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo“ papildymo."

11

T-310

Dėl moksleivio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, perskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-92 "Dėl Pagėgių savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo"

Pakeistas 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-721 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-05-08 sprendimo Nr. T-310 „Dėl moksleivio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, perskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo."

12

T-311

Dėl 2007 m. birželio 14 d. Tarybos sprendimo Nr. T-52 „Dėl įgaliojimų Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo.

 

13

T-312

Dėl 2007-06-14 sprendimo Nr. T-46 „Dėl maksimalaus mokinių skaičiaus nustatymo Pagėgių papildomojo ugdymo mokykloje“ pakeitimo.

 

14

T-313

Dėl Pagėgių savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

 Pakeistas 2015 m. balandžio 23 d. Sprendimu Nr. T-82 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-120 „Dėl Pagėgių savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo (nauja redakcija) bei Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. 313 „Dėl Pagėgių savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekus galios“ pakeitimo"

15

T-314

Dėl Pagėgių savivaldybės kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2009 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T-580 "Dėl Pagėgių savivaldybės korupcijos prevencijos  programos 2009-2011 metams priemonių plano patvirtinimo (nauja redakcija) ."

16

T-315

Dėl Pagėgių savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

17

T-316

Dėl Pagėgių savivaldybės saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

18

T-317

Dėl Pagėgių miesto dalies prie Rambyno-Turgaus-Jaunimo gatvių mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypų detaliojo plano tvirtinimo.

 

19

T-318

Dėl Pagėgių savivaldybės nuolatinės statybos  komisijos darbo reglamento pakeitimo.

 

20

T-319

Dėl sutikimo perimti antrinių žaliavų surinkimo konteinerius iš Aplinkos ministerijos

 

21

T-320

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

22

T-321

Dėl sutikimo perimti turtą iš Švietimo informacinių technologijų centro.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-912 "Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų"

23

T-322

Dėl automobilio AUDI 80 perdavimo UAB „ Pagėgių komunalinis ūkis“.

 

24

T-323

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Eugenijai Budvytienei.

 

25

T-324

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Robertui Šlajui.

 

26

T-325

Dėl ilgalaikio materialiojo turto rekonstrukcijos ir remonto darbų išlaidų įtraukimo į Pagėgių savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos balansą.

 

27

T-326

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-220 „Dėl Pagėgių savivaldybės herbo naudojimo tvarkos, patvirtintos 2007 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T- 141, 5, 6.3, 7,8, 12, 13.2 punktų pakeitimo“ 1.4 punkto pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-135 "Dėl Pagėgių savivaldybės herbo ir Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo tvarkos patvirtinimo"

28

T-327

Dėl Administracinės komisijos prie Pagėgių savivaldybės tarybos nuostatų patvirtinimo.

 

29

T-328

Dėl Pagėgių savivaldybės dalyvavimo projekto tęsinyje „Baltijos turizmo tinklo vystymas VIA HANSEATIKOS plėtros zonoje (VHB-ZONE)“ kaip partneriui.

 

30

T-329

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-294 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2011 m. veiklos programos“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

 

31

T-330

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ 2007 metų veiklos ataskaitai.

 

32

T-331

Dėl naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos nustatymo.

 Panaikintas 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-138 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T-331 ,,Dėl  naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos nustatymo“ panaikinimo."

33

T-332

Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2008 metams.

 Pripažintas netekus galios 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-488 "Dėl fiksuotų pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2009 metams."

34

T-333

Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutu kainos nustatymo.

Pripažintas netekus galios 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-39 "Dėl teisės aktų pripažinimo netekus galios"

35

T-334

Dėl 2008 m. kovo 6 d. Tarybos sprendimo Nr. T-296 „Dėl objektų sąrašo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygomis užtikrinti patvirtinimo“ pridedamo sąrašo pakeitimo.

 

36

T-335

Dėl VŠĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro 2007 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai

 

37

T-336

Dėl Šereitlaukio dvaro sodybos teritorijos Pagėgių savivaldybėje, Šereitlaukio kaime detaliojo plano tvirtinimo.

 

38

T-337

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai, įgyvendinant projektą „Bibliotekos    pažangai“.

 

39

T-338

Dėl socialinių paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio nustatymo Pagėgių savivaldybės gyventojams.

 

40

T-339

Dėl paskolos ėmimo.

 

41

T-340

Dėl leidimo išnuomoti patalpą ne konkurso būdu.

 

42

T-341

Dėl leidimo nuomoti patalpą.

 

43

T-342

Dėl Pagėgių vaikų globos namų steigėjo funkcijų perėmimo 2009 metais.

 

44

T-343

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 

45

T-344

Dėl Loretos Zinovjevienės paskyrimo eiti Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorės pareigas.

 

46

T-345

Dėl Pagėgių savivaldybės dalyvavimo projekte „ Atrask Europą – Senais prekybos keliais naujos Europos keliu“ kaip partneriui.

 

47

T-346

Dėl tarnybinio lengvojo automobilio įsigijimo .

 

48

T-347

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Vilkyškių administracinio- viešosios bibliotekos pastato investiciniam projektui