Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


- 2020-08-03 -
BUVUSIO NATKIŠKIŲ MEDICINOS PUNKTO PATALPŲ VIEŠO NUOMOS KONKURSOS SĄLYGOS

Vadovaujantis Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-84 "Dėl Pagėgių savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo", Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. T-143 „Dėl leidimo išnuomoti buvusio medicinos punkto patalpas, esančias Sodo g. 18, Natkiškių kaime, Natkiškių seniūnijoje,

Pagėgių savivaldybėje“ tvirtinu šias viešojo nuomos konkurso sąlygas:

1. Nuomojamų patalpų valdytojas yra Pagėgių savivaldybės administracija, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, įmonės kodas 188746659.

2. Negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą vykdo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

3. Nuomojamos negyvenamosios patalpos yra 76,92 m2 ploto, buvusios Natkiškių medicinos punkto patalpos, adresu Sodo g. 18, Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių sav.                                            4. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje pastatas pažymėtas simboliu 1B1p, patalpos plane pažymėtos simboliais: Nr. 1-6 (plotas - 36,54 kv. m), Nr. 1-7 (plotas - 9,31 kv. m), Nr. 1-8 (plotas - 10,50 kv.m), Nr. 1-9 (plotas - 8,25 kv. m), Nr. 1-10 (plotas - 12,32 kv. m), iš viso bendras plotas - 76,92 kv. m,  registro Nr. 50/121737, pastato unikalus Nr. 8890-0017-4017.

5. Patalpos nuomojamos bendrosios praktikos gydytojo paslaugoms teikti. Atliekant turto einamąjį remontą, projektą derinti su turto valdytoju. Patalpų išplanavimo pakeitimai negalimi.                 6. Pradinis turto nuompinigių dydis - 25,00 Eur  mėnesiui už nuomojamas patalpas.

7. Nuompinigių mokėjimo tvarka nustatoma taip: nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų po sąskaitos gavimo.

8. Už praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą nuomininkas moka 0,05% dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną.

9. Turto nuomos terminas nustatytas 10 metų nuo patalpų nuomos sutarties pasirašymo datos.

10. Konkurso dalyvis teikia komisijai prašymą su reikalingais dokumentais: užklijuotą voką, ant kurio būtų užrašyta konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas pavadinimas ir adresas bei nurodyta „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo dokumentai:

  • asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
  • nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
  • pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
  • informacija dėl atitikties konkurso sąlygose nustatytoms išnuomojamo turto specialiosioms charakteristikoms;
  • konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai, jeigu dalyvis konkurso nelaimi;
  • paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

Dokumentai priimami nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. 8.00 val. iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g, 11, Pagėgiai, priimamasis, tel. (8-441) 57361, 8 (441) 70410, 8 652 92732, el. p. info@pagegiai.lt

Konkurso dalyvio pradinis įnašas 75,00 Eur. Įnašą sumoka prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu, iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. , Atsisk.sąsk. Nr.LT857300010002596768

SwedbankAB, Tauragės skyrius, Dariaus ir Girėno g. 9, Tauragė. 

Natkiškių seniūnijos seniūnė Vilyta Sirtautienė atsakinga už turto apžiūrą, tel. 8 652 64704, el. p. v.sirtautiene@pagegiai.lt  Turto apžiūra vykdoma 2020 m. rugpjūčio 10 - 13 dienomis.

 Komisijos posėdžio vieta Vilniaus g. 11, posėdžių salė, laikas 2020 m. rugpjūčio 17 d. 1000 val.

Konkurso sąlygos skelbiamos Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d.

 
Atgal   Spausdinti