Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Vyriausiasis specialistas sveikatai ir sanitarijai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaryti pagal šią schemą (nenaudojant lietuviškų raidžių)
pirmoji vardo raide.pavarde@pagegiai.lt
Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą naudojamas pirmas.
Jei toks elektroninio pašto adresas jau yra, adresas sudaromas pagal šią schemą
vardas.pavarde@pagegiai.lt


Irena Levickienė

Vilniaus g. 7 , Kabineto Nr. 106, 
Pagėgiai, LT-99288, 
Tel.: (8 441) 57 482 
El. paštas: 
i.levickiene@pagegiai.lt

Vyriausiojo specialisto sveikatai ir sanitarijai pareigybės aprašymas

FUNKCIJOS IR UŽDAVINIAI

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas sanitarijos srityje:

 1. vykdyti savivaldybėje valstybės sveikatos priežiūros politiką, sveikatos priežiūros reformą;
 2. kontroliuoja, kaip fiziniai, juridiniai asmenys laikosi teritorijos tvarkymo ir švaros, atliekų tvarkymo, gyvūnų laikymo, prekybos turgavietėse ir viešosiose vietose, želdynų apsaugos, gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų naudojimo, statinių tinkamos priežiūros, triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių, rūkymo draudimo nustatytose vietose, žmonų gyvybės apsaugos vandens telkiniuose numatančių taisyklių, reikalavimų, nustatytų Savivaldybės institucijų sprendimuose bei kituose norminiuose aktuose;
 3. Savivaldybės institucijoms teikia sanitarinės  kontrolės rezultatų ataskaitas bei išvadas;
 4. teikia savivaldybės institucijoms pasiūlymus dėl sanitarijos strategijos prioritetų, prevencinių priemonių įgyvendinimo;
 5. rengia projektus, programas sanitarijos būklei gerinti; visuomenės sanitarinį švietimą,
 6. pagal kompetenciją vykdo savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną, analizuoja aplinkos veiksnius, darančius įtakos gyventojų sveikatai, ir teikia pasiūlymus, išvadas gyventojų sergamumui mažinti, apsaugoti nuo infekcinių ligų, jų protrūkių ar tuo tikslu įgyvendina higienos reikalavimų praktinių priemonių visumą;
 7. nustato privalomo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) būtinumą, kontroliuoja dezinsekcijos, deratizacijos, dezinfekcijos darbų įvykdymą atitinkamuose sanitarinės kontrolės objektuose, gyvenamųjų namų rūsiuose, visuomeniniuose pastatuose, įmonėse, įstaigose bei organizacijose, esančiose savivaldybės teritorijoje;
 8. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus, pasiūlymus, teikia atsakymus;
 9. vykdo kitas įstatymų ir norminių aktų nustatytas funkcijas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, pavedimus, atitinkančius pareigybės tikslus bei funkcijas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas sveikatos priežiūros srityje:

 1. organizuoja įmonių, įstaigų ir organizacijų, esančių savivaldybės teritorijoje, sanitarinę priežiūrą; savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programos, kitų tikslinių ir kompleksinių savivaldybės sveikatos programų projektų rengimą, teikia juos aprobuoti bendruomenės sveikatos tarybai, aprobuotas programas teikia tvirtinti savivaldybės tarybai;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja  Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
 3. organizuoja gyventojų sveikatos statistinius stebėjimus, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui, informuoja apie tai gyventojus;
 4. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų  steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo;
 5. sveikatos priežiūros rėmimo priemonių (finansinių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems  aktyvią sveikatos politiką) įgyvendinimo;
 6. vykdo savivaldybės kompetencijai priskirtas triukšmo valdymo įstatymu nustatytas funkcijas.