Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos V-ojo šaukimo 16-ojo posėdžio, vykusio 2016 m. birželio 22 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-128

Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-129

Dėl pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugų teikimo Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centre  tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-130

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo (nauja redakcija).

Pripažintas netekus galios 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-143 "Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. "

 1.  

T-131

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

 
 

T-132

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 358 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį (Sodrai)“ pripažinimo netekusiu galios.

 
 1.  

T-133

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 
 1.  

T-134

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Pagėgių priešgaisrinei tarnybai.

 
 1.  

T-135

Dėl sutikimo priimti savivaldybės nuosavybėn turtą iš uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice”.

 
 1.  

T-136

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (4). 
1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas 

 
 1.  

T-137

Dėl pritarimo projekto „Kultūros paveldo apsauga ir propagavimas bei turizmo formų plėtra Pagėgių ir Punsko regionuose“ veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-138

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-138 patvirtinto Pagėgių savivaldybės 2011−2021 metų strateginio plėtros plano priemonių plano papildymo. 
Priedas 

 
 1.  

T-139

Dėl pritarimo projekto ,,Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų (STEAM APC) sukūrimas“ veiklai

 
 1.  

T-140

Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-141

Dėl pritarimo paraiškos „Atsinaujinančių energijos šaltinių (Fotovoltinės elektrinės) diegimas ant Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos pastato stogo“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 Pakeistas 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-113 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl pritarimo paraiškos „Atsinaujinančių energijos šaltinių (fotovoltinės elektrinės) diegimas ant Pagėgių savivaldybės kultūros centro pastato stogo“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo"
 1.  

T-142

Dėl pritarimo paraiškos „Atsinaujinančių energijos šaltinių (Fotovoltinės elektrinės) diegimas ant Pagėgių savivaldybės kultūros centro pastato stogo“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-143

Dėl pritarimo paraiškos „Atsinaujinančių energijos šaltinių (Fotovoltinės elektrinės) diegimas ant Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro pastato stogo“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 Pakeistas 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-115 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl pritarimo paraiškos „Atsinaujinančių energijos šaltinių (fotovoltinės elektrinės) diegimas ant Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro pastato stogo“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo"
 1.  

T-144

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-148 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-145

Dėl dalyvavimo projekte „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“.

 
 1.  

T-146

Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Pagėgių savivaldybėje patvirtinimo.