Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos IV-ojo šaukimo 49-ojo posėdžio, vykusio 2015 m. balandžio 2 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo

punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-32 

Dėl pritarimo Kultūrinio bendradarbiavimo sutarties tarp Pagėgių, Tauragės rajono, Neringos , Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Jurbarko rajono ir Šilutės rajono savivaldybių sudarymui.

 
 1.  

T-33 

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Algimanto Mackaus gimnazijai.

 
 1.  

T-34 

Dėl Pagėgių savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursų organizavimo taisyklių patvirtinimo.

 
 1.  

T-35

Dėl nekilnojamojo turto įrašymo į Pagėgių savivaldybės buhalterinę apskaitą.

Pakeistas 2019 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-95 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 "Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo" pakeitimo.

 

Pakeistas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-155 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-35 „Dėl nekilnojamojo turto įrašymo į Pagėgių savivaldybės buhalterinę apskaitą“ pakeitimo"

 1.  

T-36 

Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.

Papildytas 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-195 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo."

Papildytas 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-161"Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo."

Pakeistas 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo.

Papildytas 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-111 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo."

Pakeistas 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-89 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 "Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo" pakeitimo.

Pakeistas 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-21 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 "Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo" pakeitimo."

Papildytas 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-51 "Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo."

Pakeistas 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-39 "Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo."

Pakeistas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-157 Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo.

 1.  

T-37 

Dėl Pagėgių savivaldybės būsto fondo ir Pagėgių savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo.

 Pakeistas 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-38 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-37 „Dėl Pagėgių savivaldybės būsto fondo ir Pagėgių savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo."

Pakeistas 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-37 „Dėl Pagėgių savivaldybės būsto fondo ir Pagėgių savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“

 1.  

T-38 

Dėl Pritarimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitai.
Ataskaita 

 
 1.  

T-39 

Dėl teisės aktų pripažinimo netekus galios.

 
 1.  

T-40 

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. T-948 ,,Dėl viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

 
 1.  

T-41 

Dėl  leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti.
Priedas 

 
 1.  

T-42 

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (1).

1 priedas 
3 priedas 
4 priedas 
5 priedas 
6 priedas 
8 priedas 

 

 1.  

T-43

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-9 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-63 "Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo."
 1.  

T-44 

Dėl socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų skyrimo ir teikimo Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centre (vaikų dienos centre) tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-45 

Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Pagėgių savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-155 "Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Pagėgių savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo."
 1.  

T-46 

Dėl piniginei socialinei paramai skirtų lėšų, finansuojamų iš Pagėgių savivaldybės biudžeto, naudojimo metodikos patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2018 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. T-53 "Dėl nepanaudotų Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo"
 1.  

T-47 

Dėl Pagėgių vaikų globos namų planinio vietų skaičiaus  patvirtinimo.

Pripažintas netekus galio 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-165 "Dėl Pagėgių vaikų globos namų planinio vietų skaičiaus  patvirtinimo."
 1.  

T-48 

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-760 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-49 

Dėl pritarimo Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-50 

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-51 

Dėl pritarimo Pagėgių vaikų globos namų vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-52

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-53 

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio darželio vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-54 

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-55 

Dėl pritarimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-56 

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-57 

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-58 

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-59

Dėl pritarimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-60 

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir klasių komplektų skaičiaus bendrojo ugdymo mokyklose 2015 – 2016 mokslo metams nustatymo

Pakeistas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-170  "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015-04-02 sprendimo Nr. T-60 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir klasių komplektų skaičiaus bendrojo ugdymo mokyklose 2015 – 2016 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo."
 1.  

T-61 

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-62 

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitai.

 
 1.  

T-63 

Dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos Pagėgių savivaldybėje 2015 metų programos patvirtinimo

 
 1.  

T-64 

Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

 
 1.  

T-65 

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

 
 1.  

T-66 

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

 

Pripažintas netekus galios 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-144 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo."

Pakeistas 2017 . kovo 28 d. sprendimu Nr. T-29 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo."

Pakeistas 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-238 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“

Pakeistas 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-67 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ priedo pakeitimo."

Pakeistas 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-16 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ priedo pakeitimo."

Pakeistas 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-141 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ priedo 129, 130, 133 ir 134 punktų pakeitimo."