Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Sprendimų, įtrauktų į Pagėgių savivaldybės III-jo šaukimo tarybos 16-jo posėdžio, įvykusio 2009 m. vasario 19 d. protokolą Nr. 3-16 sąrašas
 

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 Pastabos

1

T- 523

Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 metų Darbo rinkos politikos programos tvirtinimo.

 

2

T-524

Dėl  2009 metų Pagėgių savivaldybės biudžeto tvirtinimo .

 

3

T-525

Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-793 "Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir lėšų programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

4

T-526

Dėl Pagėgių savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos pavadinimo pakeitimo ir naujos redakcijos nuostatų patvirtinimo.

 2 punktas pripažintas netekus galios 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-68 "Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo."

5

T-527

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-487, 8 ir 14 punktų pakeitimo.

 

6

T-528

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.

Panaikintas 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-595

7

T-529

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo.

 Pakeistas 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-72 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-529 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo“ 1 punkto pakeitimo"

Pakeistas 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-747 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-529 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo“ 1 punkto pakeitimo"

Pakeistas 2009 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-620 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. Sprendimo Nr. T-529 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo” 1 punkto pakeitimo."

8

T-530

Dėl Pagėgių savivaldybės mero fondo.

 

9

T-531

Dėl  Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

Panaikintas 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-8  "Dėl Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija."

10

T-532

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-426 „Dėl švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

 

11

T-533

Dėl tarnybinio atlyginimo priedų dydžio nustatymo mokyklų vadovams.

 Pripaintas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-917 "Dėl tarnybinio atlyginimo priedų dydžių nustatymo mokyklų vadovams"

12

T-534

Dėl tarnybinio atlyginimo priedų dydžių nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojams.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-916 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo Nr. T-534 „Dėl tarnybinio atlyginimo priedų dydžių nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojams“ pripažinimo netekus galios"

13

T-535

Dėl pavedimo VšĮ „Pagėgių sveikatos priežiūros centrui“ Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos išlaidų normatyvams nustatyti.

 

14

T-536

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2009 m. I-jo pusmečio sąmatos patvirtinimo.

 

15

T-537

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

16

T-538

Dėl patikslinto Pagėgių savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.

 

17

T-539

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Kultūros centrui.

 

18

T-540

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Julijai Bičkienei.

 

19

T-541

Dėl gyvenamojo namo  su priklausiniais privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Aivarui Bakučiui.

 

20

T-542

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Eleonorai Grackienei

 

21

T-543

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T- 495 „Dėl gyvenamojo namo pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo“ papildymo.

 

22

T-544

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-443 „Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Dainiui Kuzmarskiui“ 1 punkto pakeitimo.

 

23

T-545

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės administracijai rekonstruoti  Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų pastatą Žemaičių g. 7, Pagėgiuose.

 

24

T-546

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Mažaičių kaime Stoniškių seniūnijoje.

 

25

T-547

Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

Pakeistas 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-185 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-547 „Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo"

26

T-548

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų.

 

27

T-549

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų.

 

28

T-550

Dėl savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose.

 

29

T-551

Dėl pritarimo ir lėšų numatymo Pagėgių pradinei mokyklai, dalyvaujant bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 2009 – 2012 metų programoje.

 

30

T-552

Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir lėšų numatymui projektui „Socialinio globos padalinio, teikiančio dienos ir trumpalaikę socialinę globą, įkūrimas Pagėgių savivaldybės palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose.

 

31

T-553

Dėl 2008 metų Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.

 

32

T-554

Dėl savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudėties pakeitimo

 

33

T-555

Dėl savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komiteto sudėties pakeitimo.

 

34

T-556

Dėl Pagėgių savivaldybės Viešosios bibliotekos struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo nauja redakcija.

 Pripažintas netekus galios 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-121 "Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo"

35

T-557

Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo nauja redakcija.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-762 "Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro pareigybių sąrašo ir struktūros patvirtinimo"

36

T-558

Dėl paraiškos socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos 2009 metams teikimo.