Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Sprendimų, įtrauktų į Pagėgių savivaldybės III-jo šaukimo tarybos 18-jo posėdžio, įvykusio 2009 m. gegužės 28 d. protokolą Nr. 3-18 sąrašas

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 Pastabos

1

T- 594

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo (nauja redakcija).

 Panaikintas 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-92

2

T- 595

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.

 Panaikinta 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-93

3

T-596

Dėl Pagėgių savivaldybės 2008 metų biudžeto vykdymo ataskaitos tvirtinimo

 

4

T-597

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės administracijos 2008 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.

 

5

T- 598

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo.

 

6

T- 599

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2010 metams nustatymo

 

8

T-600

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-29 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo 3 punkto pakeitimo.

 

9

T-601

Dėl šilumos ūkio specialiojo plano rengimo.

 

10

T- 602

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

 

11

T- 603

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Emai Garbauskienei.

 

12

T-604

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Jurgiui Girčiui

 

13

T-605

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Ingai Kalnaitienei

 

14

T- 606

Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 Pakeistas 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-88 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-606 „Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo“ 4 punkto pakeitimo ir papildymo 5 punktu"

15

T- 607

Dėl įtraukimo į visuomenės poreikiams reikalingų neprivatizuotinų objektų ir formuotinų sklypų sąrašą Vilkyškių kadastro vietovėje

 Pripažintas netekus galios 2009 m . birželio 25 d. sprendimu Nr. T-646 "Dėl kreipimosi į Tauragės apskrities viršininką dėl valstybinės žemės sklypų įrašymo į visuomenės poreikiams reikalingų neprivatizuotinų objektų ir formuotinų sklypų sąrašą ."

16

T-608

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. t-934 „Dėl Pagėgių savivaldybės gabių mokinių skatinimo nuostatų patvirtinimo ir gabių mokinių skatinimo komisijos sudarymo“ vykdymo laikino sustabdymo

 

17

T-609

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. t-136 „Dėl Pagėgių savivaldybės studijų rėmimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ vykdymo laikino sustabdymo

 

18

T- 610

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-239 „Dėl važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams, mokytojams ir gydytojams“ pripažinimo netekus galios.

 

19

T- 611

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2009 m. gegužės 4 d. potvarkio Nr. P1-14 „Dėl  Remigijaus Špečkausko nemokamų atostogų“ ir Pagėgių savivaldybės mero 2009 m. gegužės 7 d. potvarkio Nr. P1—17 „Dėl Virginijaus Komskio nemokamų atostogų“ patvirtinimo.

 

20

T-612

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T- 524 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.

 

21

T-613

Dėl Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojų etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo.

 Pripažintas netekus galios 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-167 "Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo."

22

T- 614

Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir lėšų skyrimui projektui „Pagėgių savivaldybės Strateginio plėtros plano atnaujinimas“.

 

23

T- 615

Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir lėšų skyrimui projektui „Vilkyškių miestelio gatvės rekonstrukcija, gerinant Pagėgių savivaldybės gatvių infrastruktūrą“.

 

24

T-616

Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir lėšų skyrimui projektui „Detaliųjų ir specialiųjų planų parengimas Pagėgių savivaldybės teritorijos vystymui“.

 

25

T-617

Dėl pritarimo vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ parengtai kaimo plėtros 2007-2013 integruotai strategijai ir jos vykdymo bendrafinansavimui.

 

26

T- 618

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-416 „Dėl kreipimosi į Tauragės apskrities viršininko administraciją leisti Pagėgių savivaldybei parduoti valstybinės žemės sklypus viešuose aukcionuose“ pakeitimo.

 

28

T- 619

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-483 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 33.5 punkto pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-68 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo"

29

T-620

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. Sprendimo Nr. T-529 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo” 1 punkto pakeitimo.

 Pripažintas ntekus galios 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-747 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-529 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo“ 1 punkto pakeitimo"

30

T-621

Dėl automobilio AUDI 80 perdavimo UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“