Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės IV-ojo šaukimo tarybos 14-ojo posėdžio, vykusio 2012 m. kovo 29 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-41

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos, mero 2011 m. veiklos ataskaitai

 

2

T-42

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. veiklos ataskaitai

 

3

T-43

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimo

 

4

T-44

Dėl Pagėgių savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo

 

5

T-45

Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų Vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Pagėgių savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

6

T-46

Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 metų vasario 23 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (1)

 

7

T-47

Dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti ėmimo

 Pakeistas 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-201 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti ėmimo“ 6, 7, 9, 10 eilučių pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija."

8

T-48

Dėl dalies gyvenamojo namo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Donatui Aleknavičiui

 

9

T-49

Dėl dalies gyvenamojo namo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Jūratei Otienei

 

10

T-50

Dėl buto nurašymo iš Pagėgių savivaldybės administracijos Lumpėnų seniūnijos buhalterinės apskaitos

 

11

T-51

Dėl Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pakeistas 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-157  "Dėl Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-51 ,,Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo."

12

T-52

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo

Pripažintas netekus galios 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-106 "Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo."

Pakeistas 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-184 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-52 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo"

Pakeistas 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-110 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. Sprendimo Nr. T-52 'Dėl Viešosios įstaigos 'Pagėgių krašto turizmo ir informacijos centras' teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo' papildymo."

13

T-53

Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo

 

14

T-54

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo

 Pripažintas netekus galios 2013 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-8 "Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo"

15

T-55

Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo

 

16

T-56

Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo

 

17

T-57

Dėl išėmimo iš visuomenės poreikiams reikalingų neprivatizuotinų objektų ir formuotinų sklypų sąrašo 0,57 ha valstybinės žemės sklypą Nr. PL-127, esantį Žukų k., Vilkyškių kadastro vietovėje, Pagėgių savivaldybėje

 

18

T-58

Dėl pritarimo projekto „Daugiafunkcinio centro rengimas Šilgaliuose“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

19

T-59

Dėl pritarimo projekto „Lumpėnų pagrindinės mokyklos pastato C1, C2 dalių modernizavimas“ paraiškos rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

20

T-60

Dėl atnaujinto Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2011-2021 metams patvirtinimo

 

21

T-61

Dėl nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo ir kapavietės skyrimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

 

22

T-62

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveiktos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ 26 ir 27 punktų pakeitimo

 Pripažintas netekus galios 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-26 "Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo."

23

T-63

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija“ 1 punkto ir 1.5. papunkčio pakeitimo

 Pripažintas netekus galios 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-139 "Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo."

24

T-64

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2011 metų ataskaitai

 

25

T-65

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2011 metų Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo ataskaitai

 

26

T-66

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 metų ataskaitai

 

27

T-67

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2012-2013 mokslo metams

 Pakeistas 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-166 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose  2012 – 2013 mokslo metams“ patikslinimo."

28

T-68

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos  2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

29

T-69

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinės mokyklos  2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

30

T-70

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos  2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

31

T-71

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

32

T-72

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

33

T-73

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

34

T-74

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Šilgalių pagrindinės mokyklos 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

35

T-75

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

36

T-76

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

37

T-77

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių papildomojo ugdymo mokyklos 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

38

T-78

Dėl pritarimo VšĮ „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ 2011 m. veiklos ataskaitai

 

39

T-79

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

40

T-80

Dėl pritarimo VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 m. veiklos ataskaitai

 

41

T-81

Dėl pritarimo Palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

42

T-82

Dėl pritarimo Pagėgių vaikų globos namų 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai

 

43

T-83

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 2011 m. vadovo veiklos ataskaitai