Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras


Pagėgių savivaldybės
meras
Virginijus Komskis

  
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


- 2017-12-28 -
KVIETIMAS Nr. 02 TEIKTI PROGRAMAS FINANSINEI PARAMAI GAUTI

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS 2016 - 2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 03 KULTŪROS, TURIZMO IR SPORTO PLĖTOTĖS PROGRAMOS 5 UŽDAVINIO „UGDYTI SVEIKĄ IR AKTYVIĄ VISUOMENĘ“ ĮGYVENDINIMO

Paraiškos priimamos iki 2018 m. sausio 5 d. 14:00 val.

„03 KULTŪROS, TURIZMO IR SPORTO PLĖTOTĖS PROGRAMA“ ĮGYVENDINIMO TIKSLAI, PRIORITETAI

Pateikta finansavimui programa turi prisidėti prie Pagėgių savivaldybės 2011-2021 metų strateginio plėtros plano:

I prioriteto „Subalansuotos ir stabilios plėtros regiono vystymas per verslo plėtrą, investicijų skatinimą, infrastruktūros gerinimą ir turizmą“ - 1.4. tikslo. „Tobulinant turizmo valdymą savivaldybėje, formuoti išskirtinį savivaldybės įvaizdį, plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą“ prie 1.4.3. Uždavinio - „Įrengti bei modernizuoti laisvalaikio, sporto ir rekreacijos objektų materialinę bazę, plėtoti sportinę veiklą“.

PATEIKTOS FINANSAVIMUI PROGRAMOS TIKSLAS

Pateiktos finansavimui programos tikslas turi siekti įgyvendinti Pagėgių savivaldybės 2016-2018 metų strateginiame veiklos plane 03 kultūros, turizmo ir sporto plėtotės programos 5 uždavinio „Ugdyti sveiką ir aktyvią visuomenę“ tikslą„Kryptingai vykdyti valstybės ir savivaldybės kultūros ir muziejininkystės politiką, turizmą bei jo plėtrą, palaikyti gyventojų sportinį aktyvumą“.

PATEIKTOS FINANSAVIMUI PROGRAMOS PRIEMONĖS IR VEIKLOS

Pateikta finansavimui programa turi vykdyti Pagėgių savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano „03 Kultūros, turizmo ir sporto plėtotės programos“ 54 uždavinio „Ugdyti sveiką ir aktyvią visuomenę“ numatytą priemonę - 01.05.01. „Organizuoti ir vykdyti Pagėgių savivaldybės gyventojų sportinį užimtumą“.

Numatomos priemonės veiklos:

05.01.01. Organizuoti ir dalyvauti visuomeniniuose sporto renginiuose (sporto šventėse, varžybose);

05..01.02. Formuoti teigiamą savivaldybės gyventojų požiūrį į sporto bei sveikatingumo renginius;

05.01.03. Organizuoti visuomeninį savarankišką mankštinimąsi bei dalyvavimą sportinėje veikloje;

05.01.04. Rengti programas, skirtas savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtrai;

05.01.05. Sukurti programos įgyvendinimui būtinas sąlygas;

05.01.06. Organizuoti sportines varžybas, sveikatą stiprinančius renginius, tradicinius turnyrus, skatinti juose dalyvauti savivaldybės įvairaus amžiaus gyventojus;

05.01.07. Teikti savivaldybės gyventojams informaciją spaudoje apie vykstančius kūno kultūros ir sporto renginius.

PATEIKTOS FINANSAVIMUI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Įgyvendinant programą sudaryti sąlygas ugdyti sveikatą ir fiziškai aktyvią visuomenę bei ieškoti talentingų sportininkų, juos profesionaliai rengti, deramai atstovauti savivaldybei svarbiuose sporto renginiuose. Ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, stengiantis kuo daugiau gyventojų įtraukti į organizuotas ir savarankiškas sporto pratybas.

03 KULTŪROS, TURIZMO IR SPORTO PLĖTOTĖS PROGRAMOS 5 - TO UŽDAVINIO „UGDYTI SVEIKĄ IR AKTYVIĄ VISUOMENĘ“ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO RODIKLIAI

Finansuojama programa būtina pasiekti tokius rodiklius, kurie numatyti Pagėgių savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano „03 Kultūros, turizmo ir sporto plėtotės programos“ 5 - tame uždavinyje „Ugdyti sveiką ir aktyvią visuomenę“:

Programos 05 uždavinio tikslo rezultato vertinimo rodikliai

Rodiklio pavadinimas, mato vnt.

Rodiklio reikšmė, metai

2017

2018

Į aktyvią sportinę veiklą įtrauktų gyventojų skaičiaus didėjimas proc.

30

98

Įgyvendinimo ataskaita vertinama pagal: gautų lėšų panaudojimo tikslingumą ir organizuotų bei pravestų renginių skaičių, kuris turi būti ne mažesnis kaip 96 proc. 2016 m. lyginant su planuotais įgyvendinti renginiais, bei 1 proc. didesnis negu 2016 m. vykdytų renginių skaičius.

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 2018 metais – 40 000,00 Eurų.

PROGRAMOS PATEIKIMAS

Programą gali teikti tik juridiniai asmenys, ne biudžetinės įstaigos, vykdančios Pagėgių savivaldybės gyventojų sporto užimtumo ir aktyvinimo veiklas. Pateikiama programa susegta, sunumeruota su priedais: įstaigos ar organizacijos registravimo pažymėjimo ir nuostatų kopija, patvirtinta organizacijos antspaudu ir vadovo parašu, bankų sąskaitų rekvizitais, programos sąmatą paskirstytą ketvirčiais ir patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu, planuojamų 2018 metų renginių planą.

Pateikiama: 1 paraiškos originalas su vadovo parašais ir antspaudais.

Programą su priedais pateikti užklijuotame voke su užrašu:

KVIETIMAS Nr. 02 „TEIKTI PROGRAMAS FINANSINEI PARAMAI GAUTI

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS 2016 - 2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 03 KULTŪROS, TURIZMO IR SPORTO PLĖTOTĖS PROGRAMOS 5 UŽDAVINIO „UGDYTI SVEIKĄ IR AKTYVIĄ VISUOMENĘ“ ĮGYVENDINIMO“

„NEATPLĖŠTI IKI KVIETIMO TERMINO PABAIGOS“

Adresu: Vilniaus g. 11, (206 kab.) Pagėgiai LT-99288.

Tvarkos aprašas

Įgyvendinimo ataskaita

Vertinimo kriterijų lentelė

Kontaktiniai asmenys:

Pagėgių savivaldybės administracijos specialistė kultūrai

Ingrida Jokšienė, 8 441 482, el.p. i.joksiene@pagegiai.lt

Pagėgių savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja

Loreta Razutienė, 8 441 70413, el.p. l.razutiene@pagegiai.lt

 

 
Atgal   Spausdinti