Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos V-ojo šaukimo 13-ojo posėdžio, vykusio 2016 m. kovo 31 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-48

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės administracijos  direktoriaus ir administracijos 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-49

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

 
 1.  

T-50

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” papildymo.

 
 1.  

T-51

Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo.

 
 1.  

T-52

Dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Pagėgių savivaldybės kontroliuojamose įstaigose, įmonėse ir organizacijose bei viešųjų ir biudžetinių įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra savivaldybės institucija, užtikrinimo.

 
 1.  

T-53

Dėl Pagėgių savivaldybės Antikorupcinės komisijos 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

 
 1.  

T-54

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-55

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-56

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-57

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-58

Dėl pritarimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-59

Dėl pritarimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-60

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-61

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio − darželio vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-62

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse, pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2016 – 2017 mokslo metams, nustatymo.

 Pakeistas 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T- 194 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse, pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2016 – 2017 mokslo metams, nustatymo“ pakeitimo."
 1.  

T-63

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pakeistas 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-111 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T- 63 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo."

 1.  

T-64

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (1).

1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas 

 
 1.  

T-65

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-114 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“ punktų pripažinimo netekusiais galios ir pakeitimo. 

Priedai

 
 1.  

T-66

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Administracinės komisijos prie Pagėgių savivaldybės tarybos sudarymo“ pripažinimo netekus galios.

 
 1.  

T-67

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ priedo pakeitimo.

 
 1.  

T-68

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo.

 
 1.  

T-69

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2015 metų ataskaitos patvirtinimo.

 
 1.  

T-70

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 metų ataskaitai.

 
 1.  

T-71

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros Pagėgių savivaldybėje 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-72

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-73

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Kultūros centro vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-74

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-75

Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-76

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-760 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-77

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-78

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro  vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-79

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Gudų kaime, Pagėgių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje.

 
 1.  

T-80

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

 Pripažintas netekus galios 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-13 "Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro teikiamų socialinės priežiūros paslaugų kainų nustatymo."
 1.  

T-81

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-82

Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Pagėgių savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo.

 
 1.  

T-83

Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Pagėgių savivaldybės viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo.

 
 1.  

T-84

Dėl Pagėgių savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos komisijos sudarymo, nuostatų ir lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-103 "Dėl Pagėgių savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo paraiškų atrankos komisijos sudarymo, nuostatų ir darbo reglamento  patvirtinimo."