Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Sprendimų, įtrauktų į Pagėgių savivaldybės III-jo šaukimo tarybos 6-jo posėdžio, įvykusio 2007 m. gruodžio 13 d. protokolą Nr. 3-6 sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-185

Dėl 2007 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. T-940 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2007 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.

 

2

T-186

Dėl Pagėgių savivaldybės papildomojo ugdymo mokyklos specialiųjų programų patvirtinimo

 

3

T-187

Dėl pritarimo Pagėgių  savivaldybės ugdymo įstaigų metinėms veiklos programoms.

 

4

T-188

Dėl Pagėgių miesto vėliavos iškėlimo (naudojimo) tvarkos patvirtinimo.

 

5

T-189

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinto 2007 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-971, 47 punkto pakeitimo.

 

6

T-190

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T-931 „Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo savivaldybės įstaigų vadovams“ pakeitimo.

 

7

T-191

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais kainų nustatymo.

Pripažintas netekus galios 2015 m. balandžio 2 d.sprendimu Nr. T-39 "Dėl teisės aktų pripažinimo netekus galios"

8

T-192

Dėl moksleivių važiavimo išlaidų kompensavimo.

 Pripažintas netekus galios 2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-239 "Dėl  važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams, mokytojams ir gydytojams."

9

T-193

Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, išardymo ir likvidavimo.

 

10

T-194

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai.

  Pripažintas netekus galios 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-129 "Dėl patalpų perdavimo valdyti pagal panaudos sutartį Piktupėnų kaimo bendruomenei"

11

T-195

Dėl Patalpos perdavimo pagal panaudos sutartį Ropkojų parapijai

 

12

T-196

Dėl įgarsinimo aparatūros perdavimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių vidurinei mokyklai.

 

13

T-197

Dėl leidimo rekonstruoti nuomojamą pastatą.

 

14

T-198

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Nijolei Mauricienei.

 

15

T-199

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Sauliui Rupšiui

 

16

T-200

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Linai Grigelienei.

 

17

T-201

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Laimonui Šiauliui.

 

18

T-202

Dėl gyvenamojo namo su priklausiniais privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Ingai Bartnickienei.

 

19

T-203

Dėl gyvenamojo namo privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Reginai Žvirblienei.

 

20

T-204

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Linai Majoravičienei.

 

21

T-205

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. 160 „Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ 3 priedo pakeitimo.

 

22

T-206

Dėl ilgalaikio turto išbraukimo iš buhalterinės apskaitos

 

23

T-207

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 

24

T-208

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-912 "Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų"

25

T-209

Dėl antrinių žaliavos surinkimo konteinerių perdavimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui.

 

26

T-210

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl patikslinto Pagėgių savivaldybės privatizuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ priedo pakeitimo.

 

27

T-211

Dėl Pagėgių savivaldybės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros programos 2008-2009 metams patvirtinimo.

 

28

T-212

Dėl 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo.

 

29

T-213

Dėl pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ „Sporto ir turizmo centras“.

Pripažintas netekus galios 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-121 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ „Sporto ir turizmo centras“ pripažinimo netekusiu galios"

30

T-214

Dėl leidimo VšĮ „Sporto ir turizmo centras“ parduoti automobilį FORD TRANSIT.

 

31

T-215

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų.

 

32

T-216

Dėl viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

 Pripažintas netekus galios 2014 m. bruodžio 18 d.
sprendimu Nr. T-222 "
Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo"

33

T-217

Dėl Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro specialiųjų programų patvirtinimo.

 

34

T-218

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centrui.

 

35

T-219

Dėl VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro Piktupėnų medicinos punkto panaikinimo.

 

36

T-220

Dėl Pagėgių savivaldybės herbo naudojimo tvarkos, patvirtintos 2007 m. spalio 18 d.  sprendimu Nr. Nr. T-141, 5, 6.3, 7, 8, 12, 13.2 punktų pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-135 "Dėl Pagėgių savivaldybės herbo ir Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo tvarkos patvirtinimo"

Pakeistas 2008 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T-326 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-220 „Dėl Pagėgių savivaldybės herbo naudojimo tvarkos, patvirtintos 2007 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T- 141, 5, 6.3, 7,8, 12, 13.2 punktų pakeitimo“ 1.4 punkto pakeitimo."

37

T-221

Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos.

 

38

T-222

Dėl Pagėgių savivaldybėje gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų 2007 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-144 pakeitimo ir papildymo.

 Pripažintas netekus galios 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-192  "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-144 ,,Dėl Pagėgių savivaldybėje gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-222 ,,Dėl Pagėgių savivaldybėje gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų 2007 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-144, pakeitimo ir papildymo“ pripažinimo netekusiais galios."

39

T-223

Dėl žemės sklypų Vytauto g. 52a, 52b, Pagėgiuose detaliojo plano tvirtinimo.

 

40

T-224

Dėl Pagėgių savivaldybės VšĮ „Sporto ir turizmo centras“ 2008 metų veiklos programos tvirtinimo.

 

41

T-225

Dėl Pagėgių savivaldybės VšĮ „Natkiškių kultūros centras“ 2008 metų veiklos programos tvirtinimo.

 

42

T-226

Dėl Pagėgių policijos komisariato eismo saugumo prevencinės programos „Išlik gyvas kelyje“ patvirtinimo .

 

43

T-227

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

44

T-228

Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto programų tvirtinimo.

 Pakeistas 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-932 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto programų tvirtinimo“ pakeitimo"

45

T-229

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimo“ panaikinimo.

 Pripažintas netekus galios 2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-252 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimo“ panaikinimo."

46

T-230

Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimo.

 

47

T-231

Dėl Pagėgių miesto pramoninės plėtros zonos detaliojo plano tvirtinimo

 

48

T-232

Dėl teikiamų komunalinių paslaugų gerinimo programos socialiai remtiniems asmenims patvirtinimo.

 

49

T-233

Dėl įtraukimo į neprivatizuotinų objektų sąrašą.

 

50

T-234

Dėl vienkartinių išmokų mokėjimo mokyklų vadovams.