Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos IV-ojo šaukimo 27-ojo posėdžio, vykusio 2013 m. balandžio 25 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo
punkto Nr.

Priimto
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 

T-87

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės mero 2012 metų veiklos ataskaitai

 

 

T-88

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

 
 

T-89

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

 
 

T-90

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

 
 

T-91

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

 
 

T-92

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

 
 

T-93

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Šilgalių pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

 

 

T-94

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

 
 

T-95

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

 
 

T-96

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Papildomo ugdymo mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

 
 

T-97

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

 

 

T-98

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2012  metų veiklos ataskaitai

 

 

T-99

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Kultūros centro vadovo 2012  metų veiklos ataskaitai

 

 

T-100

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Martyno Jankaus muziejaus vadovo 2012  metų veiklos ataskaitai

 

 

T-101

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų vadovo 2012  metų veiklos ataskaitai

 

 

T-102

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro vadovo 2012  metų veiklos ataskaitai

 

 

T-103

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių vaikų globos namų vadovo 2012  metų veiklos ataskaitai

 

 

T-104

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2012  metų veiklos ataskaitai

 

 

T-105

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ vadovo 2012  metų veiklos ataskaitai

 

 

T-106

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių seniūnijos 2013 metų veiklos programos patvirtinimo  
 

T-107

Dėl Pagėgių savivaldybės Vilkyškių seniūnijos 2013 metų veiklos programos patvirtinimo

 

 

T-108

Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių seniūnijos 2013 metų veiklos programos patvirtinimo

 

 

T-109

Dėl Pagėgių savivaldybės Lumpėnų seniūnijos 2013 metų veiklos programos patvirtinimo

 

 

T-110

Dėl Pagėgių savivaldybės Natkiškių seniūnijos 2013 metų veiklos programos patvirtinimo

 

 

T-111

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų 2012 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai

 

 

T-112

Dėl Pagėgių savivaldybės 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-58 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės 2013 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (2)

 

 

T-113

Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Pagėgių savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pakeistas 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-67 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Pagėgių savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo."

 

T-114

Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinės įstaigos Pagėgių socialinių paslaugų centro pareigybių skaičiaus nustatymo

 Pripažintas netekus galios 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-27 "Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinės įstaigos Pagėgių socialinių paslaugų centro pareigybių skaičiaus nustatymo patvirtinimo."
 

T-115

Dėl Pagėgių savivaldybės 2013 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

 

 

T-116

Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose 2013 metams socialinių (ilgalaikė/trumpalaikė) paslaugų, socialinės globos kainos vienam gyventojui per mėnesį patvirtinimo

 

 

T-117

Dėl Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro teikiamų socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų 2013 metams vienos valandos kainos patvirtinimo

 

 

T-118

Dėl Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro teikiamų dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose 2013 metams vienos valandos kainos patvirtinimo

 

 

T-119

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatų patvirtinimo“  26.3.  punkto papildymo

 

 

T-120

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo

 

 

T-121

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ „Sporto ir turizmo centras“ pripažinimo netekusiu galios

 

 

T-122

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-577 „Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą“ 4 punkto pakeitimo

 

 

T-123

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą“ 1.1. ir 1.3. punktų pakeitimo

 

 

T-124

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą

 

 

T-125

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Alinai Zaksaitei

 

 

T-126

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms

 

 

T-127

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Algimanto Mackaus gimnazijai

 

 

T-128

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinei mokyklai

 

 

T-129

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės pradinei mokyklai

 

 

T-130

Dėl leidimo atlikti kapitalinį socialinio būsto remontą

 

 

T-131

Dėl pritarimo paraiškos „Piktupėnų pagrindinės mokyklos remontas ir katilinės pastato statyba, siekiant sumažinti energijos vartojimo sąnaudas“ teikimui, daliniams finansavimui ir projekto veiklų vykdymui

 

 

T-132

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T-890 „Dėl pritarimo paraiškos „Bendra veikla bendram jaunimo problemų sprendimui“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ 3 punkto pakeitimo

 

 

T-133

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T-891 „Dėl pritarimo paraiškos „Turizmo informacijos sistemos ir kultūros turizmo infrastruktūros plėtra Pagėgių-Sovetsko regione II etapas“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ 3 punkto pakeitimo

 

 

T-134

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-111 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 2 priedo 7 eilutės pakeitimo

 

 

T-135

Dėl Pagėgių savivaldybės Šilgalių pagrindinės mokyklos reorganizavimo