Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Sprendimų, įtrauktų į Pagėgių savivaldybės III-jo šaukimo tarybos 5 –jo posėdžio, įvykusio 2007 m. spalio 18 d. protokolą Nr. 3-5 sąrašas

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-139

Dėl 2007 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. T-940 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2007 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.

 

2

T-140

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos lėšų patvirtinimo.

 

3

T-141

Dėl Pagėgių savivaldybės herbo naudojimo tvarkos patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-135 "Dėl Pagėgių savivaldybės herbo ir Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo tvarkos patvirtinimo"

Pakeistas 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T-220 "Dėl Pagėgių savivaldybės herbo naudojimo tvarkos, patvirtintos 2007 m. spalio 18 d.  sprendimu Nr. Nr. T-141, 5, 6.3, 7, 8, 12, 13.2 punktų pakeitimo."

4

T-142

Dėl Pagėgių savivaldybės herbo naudojimo.

 Pripažintas netekus galios 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-135 "Dėl Pagėgių savivaldybės herbo ir Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo tvarkos patvirtinimo"

5

T-143

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 381 „Dėl vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose“ 5 punkto pakeitimo.

 

6

T-144

Dėl Pagėgių savivaldybėje gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-192  "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-144 ,,Dėl Pagėgių savivaldybėje gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-222 ,,Dėl Pagėgių savivaldybėje gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų 2007 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-144, pakeitimo ir papildymo“ pripažinimo netekusiais galios."

Pakeistas 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimu nr. T-222 "Dėl Pagėgių savivaldybėje gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų 2007 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-144 pakeitimo ir papildymo.

7

T-145

Dėl Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų taisyklių patvirtinimo.

 

8

T-146

Dėl dalininko teisių viešojoje įstaigoje Pilietinio ugdymo institute.

 

9

T-147

Dėl sanitarinės kontrolės Pagėgių savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T-94 "Dėl Pagėgių savivaldybės sanitarinės kontrolės taisyklių patvirtinimo"

10

T-148

Dėl mokyklų nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

1.3. punktas pripažintas netekus galios 2008 m. grodžio 18 d. sprendimu Nr. T-508 "Dėl Pagėgių savivaldybės Papildomojo ugdymo mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija. "

 1.1 ir 2.1 punktais pripažinti netekus galios 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-675 "Dėl Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija."

1.1. punktas pripažintas netekus galios 2008 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. T-421 "Dėl Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija."

11

T-149

Dėl 2007-08-23 sprendimo Nr. T-136 „Dėl Pagėgių savivaldybės studijų rėmimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 6 punkto pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-112 "Dėl Pagėgių savivaldybės studijų rėmimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija"

12

T-150

Dėl stipendijos paskyrimo Jekaterinai Šakovič.

 

13

T-151

Dėl pritarimo leisti lankyti Tauragės vaikų reabilitacijos centrą „Pušelė“.

 

14

T-152

Dėl papildomų valandų skyrimo lietuvių kalbai mokyti.

 

15

T-153

Dėl 2004 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. 223 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių lopšelyje-darželyje“ pakeitimo.

 

16

T-154

Dėl leidimo parengti žemės sklypo Nr. 8864-0009:52 Rukų kaime detalųjį planą mobiliojo ryšio stiebo statybai, numatant žemės paskirties keitimą.

 

17

T-155

Dėl žemės sklypo Vilniaus g. 44, Pagėgiuose, detaliojo plano, numatant žemės paskirties keitimą ir sklypo suformavimą Tauragės darbo biržos administracinio pastato statybai, tvirtinimo.

 

18

T-156

Dėl žemės sklypų suformavimo.

 

19

T-157

Dėl valstybei nuosavybės teise ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto (melioracijos statinių) nurašymo.

 

20

T-158

Dėl bešeimininkių statinių  pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti, išardymo bei likvidavimo.

 Papildytas 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T-104 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl bešeimininkių statinių pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti, išardymo bei likvidavimo“ papildymo 4 punktu"

21

T-159

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 

22

T-160

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. 186 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.

 

23

T-161

Dėl automobilio perdavimo pagal panaudos sutartį VŠĮ „Natkiškių kultūros centras“.

 

24

T-162

Dėl gyvenamojo namo pripažinimo netinkamu ir negalimu naudoti, išardymo bei likvidavimo.

Pripažintas netekus galios 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-495 "Dėl gyvenamojo namo pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo."

25

T-163

Dėl patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise.

Pripažintas netekus galios 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-7 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo." 4 punktą.

Pripažintas netekus galios 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-159 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo  Nr. T-163 „Dėl patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo." 3 punktą.

26

T-164

Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės VšĮ „Pirminės sveikatos priežiūros centras“

 Pakeistas 2010 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-801 "Dėl  patalpos perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui"

27

T-165

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Virginijai Kanovienei.

 

28

T-166

Dėl informacinių stendų perėmimo.

 

29

T-167

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

30

T-168

Dėl 2008 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo.

 

31

T-169

Dėl darbdavių, pageidaujančių organizuoti viešuosius darbus, atrankos aprašo patvirtinimo.

 

32

T-170

Dėl darbdaviui kompensuojamų kitų su viešųjų darbų atlikimu susijusių išlaidų sąrašas ir  jų kompensavimo tvarkos patvirtinimo

 

33

T-171

Dėl paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 8 priemonės „Kaimo infrastruktūros gerinimas“ 1.1 punkto  „Žemės ūkio vandentvarka“ teikimo ir vykdymo.

 Pripažintas netekus galios 2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-262 "Dėl investicinio projekto „Pagėgių savivaldybės Šilgalių, Lumpėnų ir Piktupėnų kadastrinių vietovių melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių rekonstrukcijos“."

34

T-172

Dėl ilgalaikio materialiojo turto rekonstrukcijos ir remonto išlaidų įtraukimo į Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinių balansų apskaitą.

 

35

T-173

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2003-12-23 sprendimu Nr. 177 patvirtinto kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo Pagėgių savivaldybėje pažymėjimo išdavimo tvarkos 3, 7, 9, 10, 15, punktų pakeitimo ir papildymo.

 

36

T-174

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo“ pakeitimo.

 

37

T-175

Dėl turto perėmimo iš Valstybės turizmo departamento prie ūkio ministerijos

 

38

T-176

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

 

39

T-177

Dėl gamybos išlaidų kompensavimo.

 Pripažintas netekus galios 2009 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-626 "Dėl darbuotojų ir mokinių maitinimosi Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose."

40

T-178

Dėl Pagėgių savivaldybės nuolatinės statybos komisijos nuostatų ir darbo reglamento pakeitimo.

 Pakeistas 2008 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T-318 "Dėl Pagėgių savivaldybės nuolatinės statybos  komisijos darbo reglamento pakeitimo."

41

T-179

Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo.

Pakeistas 2014 m. saplio 23 d. sprendimu Nr. T-180 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-179 ,,Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ pakeitimo“

Pakeistas 2010 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-819 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ 1 punktu patvirtintų daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija"

Pakeistas 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-751 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. Nr. T-179 „Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“  1 priedo 23 punkto ir 2 priedo 3.5.1. punkto pakeitimo."

Pakeistas 2009 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T-585 "Dėl Pagėgių savivaldybės 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ 2 punkto pakeitimo."

Pakeistas 2008 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. T-285 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-179 patvirtintų daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų pakeitimo ir papildymo."

42

T-180

Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, išardymo ir likvidavimo.

 

43

T-181

Dėl leidimo išnuomoti buvusį medicinos punkto pastatą.

 

44

T-182

Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2005-2010 metams papildymo ir lėšų numatymo.

 

45

T-183

Dėl sutikimo perimti mokymo įstaigų baldų komplektus.

 

46

T-184

Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių bendruomenei

 

dėl PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 18 D. SPRENDIMO

 nR. T-163 „DĖL PATALPŲ PERDAVIMO VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO