Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos V-ojo šaukimo 44-ojo posėdžio, vykusio 2018 m. lapkričio 6 d., sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 1.  

T-140

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Stoniškių ir Piktupėnų pagrindinėms mokykloms, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijai ir Pagėgių pradinei mokyklai 

Priedas

 1.  

T-141

Dėl kelių (gatvių) perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės administracijai

 1.  

T-142

Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų, skirtų Pagėgių savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 1.  

T-143

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-22 ,,Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

 1.  

T-144

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (5)

 1.  

T-145

Dėl Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimo patvirtinimo

 1.  

T-146

Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių seniūnijos Šilgalių kadastro vietovės valstybinės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano tikslinimo

 1.  

T-147

Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 1.  

T-148

Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pedagoginių darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo 2018–2019 mokslo metais

 1.  

T-149

Dėl dalyvavimo projekte ,,Regioninio gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centro (STEAM APC) sukūrimas“

 1.  

T-150

Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymui, projekto „Pagėgių savivaldybės gyventojų, sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas“ veiklų įgyvendinimui

 1.  

T-151

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo

 1.  

T-152

Dėl Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro maitinimo išlaidų, išlaidų medikamentams, aprangai ir patalynei finansinių normatyvų patvirtinimo

 1.  

T-153

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-106 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

 1.  

T-154

Dėl 2018 – 2019 m. šildymo sezono vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo

 1.  

T-155

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-86 ,,Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2019 metams“ pakeitimo