Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Sprendimų, įtrauktų į Pagėgių savivaldybės III-jo šaukimo tarybos 17-jo posėdžio, įvykusio 2009 m. balandžio 9 d. protokolą Nr. 3-17 sąrašas

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T- 559

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos, mero 2008 metų veiklos ataskaitos

 

2

T- 560

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 metų veiklos ataskaitos

 

3

T- 561

Dėl Pagėgių savivaldybės 2005-2010 m. Strateginio plėtros plano vykdymo ataskaitos per  2008 metus patvirtinimo

 

4

T- 562

Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnijų veiklos programų rengimo tvarkos aprašo tvirtinimo.

 

5

T- 563

Dėl tabako gaminių mažmeninės prekybos licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo .

 Pripažintas netekus galios 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-56 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-563 „Dėl tabako gaminių mažmeninės prekybos licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo negaliojančiu." 

6

T- 564

Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo

 Panaikintas 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-114

Papildytas 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T-98 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-564 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ 4 punkto papildymo 4.11. papunkčiais ir formos patvirtinimo"

8.4. punktas pripažintas netekus galios 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T-98 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-564 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ 4 punkto papildymo 4.11. papunkčiais ir formos patvirtinimo"

7

T- 565

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos monitoringo programos patvirtinimo

 

8

T- 566

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. T-654 patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių 95 punkto pakeitimo

 

9

T- 567

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Benininkų kaime Pagėgių savivaldybėje

 

10

T- 568

Dėl Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo.

 

11

T- 569

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo

 

12

T- 570

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir klasių komplektų nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2009-2010 metais

 Pakeistas 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-677  "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009-04-09 sprendimo Nr. T-570 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir klasių komplektų nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2009-2010 m. m.“ pakeitimo ."

13

T- 571

Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 m. socialinio paslaugų plano patvirtinimo

 

14

T- 572

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro nuostatų pakeitimo

 Pripažintas netekus galios 2012 m. gruodžio 3d d. sprendimu Nr. T-190 "Dėl Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro nuostatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija."

15

T- 573

Dėl Socialinių paslaugų centro paraiškos pagal 2007-2013 m. žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1—1.1-SADM-04-K priemonės „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ teikimo.

 

16

T- 574

Dėl sutikimo perimti mokymo įrangą.

 

17

T- 575

Dėl sutikimo perimti programinę įrangą.

 

18

T- 576

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Valentinui Mažučiui.

 

19

T- 577

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą.

Pakeistas 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-122  "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-577 „Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą“ 4 punkto pakeitimo"

20

T- 578

Dėl leidimo įsigyti pastatą – kanalizacijos siurblinę.

 

21

T- 579

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio  13 d. sprendimo Nr. T-757 „Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo bei likvidavimo“ papildymo 1.5 punktu.

 

22

T- 580

Dėl Pagėgių savivaldybės korupcijos prevencijos  programos 2009-2011 metams priemonių plano patvirtinimo (nauja redakcija) .

 

23

T- 581

Dėl Pagėgių savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-112 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T-581 'Dėl Pagėgių savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo' pripažinimo netekusiu galios."

24

T- 582

Dėl asmenų, dirbančių Pagėgių savivaldybėje, elgesio taisyklių patvirtinimo.

 

25

T- 583

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo ir ilgalaikio turto pavadinimų pakeitimo.

Pripažintas netekus galios 2014 m. vasario 27 d. spendimu Nr. T-14 "Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo."

Papildytas 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-719 "Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo papildymo ir išdėstymo nauja redakcija"

26

T- 584

Dėl licencijų, tiekti per metus mažiau kaip 10GWh šilumos, išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

27

T- 585

Dėl Pagėgių savivaldybės 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ 2 punkto pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-913 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl daugiabučio namo butu ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija"

Pakeistas 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-701 "Dėl Pagėgių savivaldybės 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 179 „Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ 2 punkto pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija."

28

T- 586

Dėl važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams, mokytojams ir gydytojams tvarkos aprašo, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-239 „Dėl važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams, mokytojams ir gydytojams“ 6 punkto pakeitimo.

 

29

T- 587

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 metų veiklos plano patvirtinimo.

 

30

T- 588

Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 524 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2009 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo.

 

31

T- 589

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo  Nr. T-236 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo.

 

32

T- 590

Dėl Tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

 

33

T- 591

Dėl Pagėgių savivaldybės 2005-2010 Strateginio plėtros plano papildymo.

 

34

T- 592

Dėl objektų sąrašo, vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, patvirtinimo.

 

35

T- 593

Dėl pritarimo projekto „Socialinio globos padalinio, teikiančio dienos ir trumpalaikę socialinę globą, įkūrimas Pagėgių savivaldybės palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose“ vykdymui ir finansiniam tęstinumui užtikrinti.