Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


- 2019-12-10 -
Tarybos posėdis

2019 m. gruodžio 19 d., 14.00 val., Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje (Vilniaus g. 11, Pagėgiai) vyks Pagėgių savivaldybės VI-jo šaukimo tarybos 11 posėdis.


 Posėdžio klausimai


Komitetai vyks:

Ekonomikos ir finansų - 2019 m. gruodžio 16 d. 14.00 val.

Socialinių reikalų ir teisėtvarkos - 2019 m. gruodžio 17 d. 13.00 val.

Teritorijų ir kaimo reikalų   - 2019 m. gruodžio 17 d. 14.30 val.

Strateginio planavimo - 2019 m. gruodžio 17 d. 15.30 val. 

 

1. Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 11-ojo posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.

2. T1-201 Dėl  Pagėgių savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.

Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja.

3. T1-204 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja.

4. T1-207 Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

Rengėjas – Bronislovas Budvytis, Turto ir ūkio skyriaus vedėjas.

5. T1-208 Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr.T-88 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėjas – Bronislovas Budvytis, Turto ir ūkio skyriaus vedėjas.

6. T1-203 Dėl piniginės socialinės paramos Pagėgių savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Rengėja – Irena Kentrienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.

7. T1-209 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams Pagėgių savivaldybėje 2018–2020 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

8. T1-211 Dėl globos centro veiklos organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

9. T1-205 Dėl  pritarimo projekto „Elektroninė demokratija − sąlyga efektyviam Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui“ veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

Rengėja – Viktorija Ūselienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.

10. T1-206 Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo  sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo.

Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

11. T1-212 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo T-40 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja – Edita Gedgaudė, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausioji specialistė.

12. T1-210 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos strateginio planavimo komiteto sudarymo pakeitimo.

Rengėja – Ingrida Zavistauskaitė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyresnioji specialistė.

13. T1-202 Dėl asmens duomenų tvarkymo Pagėgių savivaldybės tarybos veikloje rekomendacijų patvirtinimo.

Rengėja – Ingrida Zavistauskaitė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyresnioji specialistė.

14. T1-213 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 metų i pusmečio darbo plano patvirtinimo.

Rengėja – Jurgita Kunciūtė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė.

15. T1-214 Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Rengėja – Dalia Šėperienė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vedėja.

16. T1-216 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.

Rengėja – Rūta Fridrikienė, Finansų skyriaus vedėja.

17.T-215 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (7).

Rengėja – Rūta Fridrikienė, Finansų skyriaus vedėja.

18. T1-217 Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu su Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktore Genovaite Švalkūniene.

Rengėja – Dalia Šėperienė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vedėja.

19. T1-218 Dėl Jūratės Mažutienės atleidimo iš Pagėgių savivaldybės administracijos direktorės pareigų.

Rengėja – Dalia Šėperienė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vedėja.


 
Atgal   Spausdinti