Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


- 2020-05-29 -
KVIEČIAME PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS TEIKTI PARAIŠKAS

Vadovaujantis Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo komisijos susirinkimo 2020 m. gegužės 19 d. protokole Nr.1 nustatytais remiamų veiklų tikslais ir sritimis, PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖJE REGISTRUOTOS IR VEIKIANČIOS NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS yra kviečiamos teikti paraiškas dėl finansavimo gavimo iš Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšų.


 


Nustatyti šie teikiamų paraiškų tikslai:

 1. NVO veiklai stiprinti;
 2. Tiksliniams jų veiklos projektams įgyvendinti;
 3. Teikiant viešąsias paslaugas reikalingų gebėjimų stiprinimo projektams įgyvendinti;
 4. Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymui įgyvendinti;
 5. Vyriausybės nustatyta tvarka sudaromoms strateginės valstybės ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės sutartims įgyvendinti.

Nustatytos šios remiamos veiklos sritys:

 1. Finansinė parama juridiniam nevyriausybinių organizacijų registravimui;
 2. Piliečių, ypač jaunimo, iniciatyvų skatinimas;
 3. Bendruomenės iniciatyvumo didinimas;
 4. Socialinio verslo vystymas;
 5. Vaikų (paauglių) užimtumas, jų nusikalstamumo prevencija;
 6. Viešųjų paslaugų teikimas;
 7. Gyventojų laisvalaikio organizavimas (sporto, kultūriniai renginiai);
 8. Informacinės visuomenės ugdymas;
 9. Krašto etnokultūros išsaugojimas;
 10. Kraštovaizdžio gerinimas, aplinkos tvarkymas;
 11. Bendruomenės švietimas (tyrimai, akcijos, stovyklos, paskaitos bei konferencijos gyventojams aktualiais klausimais);
 12. NVO laimėtų projektų dalinis finansavimas.

Paraiškos, užpildytos pagal Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo tvarkos aprašo 1 priedą, bus priimamos nuo 2020-06-01 iki 2020-06-26 15.00 val. Paraiškas pateikti adresu Vilniaus g.11, Pagėgiai.

Kartu su paraiška pridedami šie dokumentai:

 1. Organizacijos registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta organizacijos anspaudu (jei organizacija privalo turėti anspaudą) ir vadovo parašu;
 2. Organizacijos įstatų kopija, patvirtinta organizacijos anspaudu ir vadovo parašu;
 3. Projekto poreikį pagrindžiančių dokumentų (gyventojų nuomonės tyrimo medžiagos, apklausos anketų, susirinkimo protokolų ar kt. dokumentų) kopijas;
 4. Išlaidas patvirtinančių dokumentų, jei prašoma nevyriausybinių organizacijų registracijos išlaidoms kompensuoti, kopijas;
 5. Dokumento, įrodančio, kad nevyriausybinei organizacijai skirta parama iš Nacionalinių, Europos Sąjungos ar kitų užsienio fondų, jei prašomos lėšos yra skirtos nevyriausybinių organizacijų parengtam projektui bendrafinansuoti, kopiją;
 6. Kitą papildomą su projektu susijusią medžiagą, kurią, paraiškos teikėjo manymu, reikia pateikti.

Pateikiami dokumentai turi būti sunumeruoti, susegti, paskutinio lapo antroje pusėje įrašo­mas bendras projekto lapų kiekis skaičiumi ir žodžiu, patvirtintas organizacijos antspaudu ir vadovo parašu. Paraiškos turi būti užpildytos kompiuteriu.

Informaciją apie konkursą teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Virginija Kubilienė, tel. nr. 8 699 58 411, el. p. v.kubiliene@pagegiai.lt.  


Paraiškos forma.

Biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita.

Biudžeto lėšų naudojimo sutartis.

NVO projekto paraiškos vertinimo anketa. 

Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo tvarkos aprašas.

 


 

 

 
Atgal   Spausdinti