Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos V-ojo šaukimo 27-ojo posėdžio, vykusio 2017 m. balandžio 27 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

 

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-47

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos ir mero 2016 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-48

Dėl patalpų  perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui

 
 1.  

T-49

Dėl sutikimo priimti valstybės turtą

 
 1.  

T-50

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2018 metams nustatymo

 
 1.  

T-51

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų ir lengvatų nustatymo 2017 metams

 
 1.  

T-52

Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2018 metams

 
 1.  

T-53

Dėl pritarimo partnerystės sutarties sąlygoms, įgyvendinant projektą ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“

 
 1.  

T-54

Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui šilumos ūkio specialiojo plano koregavimui (atnaujinimui) organizuoti

 
 1.  

T-55

Dėl  Pagėgių savivaldybėje tėvų globos netekusio vaiko (-ų) socialinės globos (rūpybos)  šeimoje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-100 "Dėl globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo"

Pakeistas 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-168 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio  27 d. sprendimo Nr. T-55 ,,Dėl  Pagėgių savivaldybėje tėvų globos netekusio vaiko (-ų) socialinės globos (rūpybos)  šeimoje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo."

 1.  

T-56

Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų organizavimo, teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 
 1.  

T-57

Dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 
 1.  

T-58

Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Pagėgių savivaldybės gyventojams dydžių patvirtinimo

 
 1.  

T-59

Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pakeistas 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T- 17 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 1.  

T-60

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (1)

1 priedas
3 priedas
4 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas
10 priedas 

 
 1.  

T-61

Dėl leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti 
 
Priedas 

Pakeistas 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-92 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-61 ,,Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

Priedas

Pakeistas 2017 m. lakričio 29 d. sprendimu Nr. T-171 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-61 ,,Dėl leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.

Priedas"

Pakeistas 2018 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T-61 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-61 ,,Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

Priedas

 1.  

T-62

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų 2016 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai

 
 1.  

T-63

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-64

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-65

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 2016 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-66

Dėl Pagėgių savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo

 
 1.  

T-67

Dėl VšĮ ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo  ir 2017 metų įstaigos veiklos užduočių patvirtinimo

 
 1.  

T-68

Dėl Pagėgių savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 
 1.  

T-69

Dėl pritarimo Pagėgių vaikų globos namų vadovo  2016 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-70

Dėl pritarimo Pagėgių  palaikomojo gydymo,  slaugos ir senelių globos namų vadovo 2016 metų veiklos  ataskaitai

 
 1.  

T-71

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro vadovo  2016 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-72

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-73

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-74

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos  vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-75

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai naudotis Pagėgių savivaldybės Kultūros centro patalpomis“ pakeitimo

 
 1.  

T-76

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės viešajai įstaigai „Sporto ir turizmo centras“ naudotis Pagėgių savivaldybės Kultūros centro patalpomis

 Pripažintas netekus galios 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-90 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios."

 1.  

T-77

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-11 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo