Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos V-ojo šaukimo 38-ojo posėdžio, vykusio 2018 m. kovo 29 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

 

Protokolo punkto nr.

Priimto sprendimo nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1.

T-31

Dėl Vydūno vardo suteikimo Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai ir Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo

 

2.

T-32

Dėl pritarimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo

 

3.

T-33

Dėl pritarimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo

 

4.

T-34

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo

 

5.

T-35

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo

 

6.

T-36

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo

 

7.

T-37

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo  

8.

T-38

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo  

9.

T-39

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo  

10.

T-40

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai  

11.

T-41

Dėl Pagėgių savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  

12.

T-42

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo

Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaita

 

13.

T-43

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo  

14.

T-44

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros Pagėgių savivaldybėje 2017 metų veiklos ataskaitai  

15.

T-45

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 2017 metų veiklos ataskaitai  

16.

T-46

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-26 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

17.

T-47

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2018 – 2019 mokslo metams nustatymo  Pakeistas 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-119 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2018 – 2019 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo"

18.

T-48

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo  Pripažintas netekus galios 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-110"Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-232 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo."

19.

T-49

Dėl patalpų suteikimo neatlygintinai valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai  

20.

T-50

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms“ pakeitimo  

21.

T-51

Dėl Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros  

22.

T-52

Dėl patalpų perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Žukų kaimo bendruomenei  

23.

T-53 Dėl nepanaudotų Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo  

24.

T-54 Dėl pritarimo paraiškos „Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogas − sąlyga efektyviam valdymui“ rengimui, projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui  

25.

T-55 Dėl pritarimo paraiškos „Tikslinės turizmo traukos vietovės tarp Vakarų ir Rytų Europos sukūrimas, propagavimas ir plėtra“ rengimui, projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui  

26.

T-56 Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo  

27.

T-57 Dėl Pagėgių savivaldybės įstaigų teikiamų asmeninės higienos ir priežiūros kainų nustatymo  

28.

T-58 Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių seniūnijos Kentrių kadastro vietovės valstybinės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano tikslinimo