Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Vyriausiasis specialistas kultūrai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaryti pagal šią schemą (nenaudojant lietuviškų raidžių)
pirmoji vardo raide.pavarde@pagegiai.lt
Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą naudojamas pirmas.
Jei toks elektroninio pašto adresas jau yra, adresas sudaromas pagal šią schemą
vardas.pavarde@pagegiai.lt

Ingrida Jokšienė

Vilniaus g. 9, Pagėgiai
Kabineto numeris 206
Tel.: (8 441) 57 482, Faks.: (8 441) 57 874
mob. tel.: 864055422
El.paštas: i.joksiene@pagegiai.lt  

 
FUNKCIJOS IR UŽDAVINIAI
 • Organizuoti pavestų uždavinių įgyvendinimą;
 • planuoti, organizuoti savo darbą;
 • teikti siūlymus kultūros įstaigų vadovams veiklos tobulinimo klausimais;
 • inicijuoti, dalyvauti rengiant kultūros strategiją, programas;
 • teikti siūlymus Savivaldybės tarybai dėl strateginių kultūros plėtotės krypčių, kultūros įstaigų steigimo, pertvarkos, reorganizavimo, likvidavimo, finansavimo;
 •  įstatymų nustatyta tvarka inicijuoti ar organizuoti kultūros darbuotojų atestaciją;
 • dalyvauti sudarant ir svarstant metinį Savivaldybės biudžetą, teikti siūlymus dėl kultūros srities finansavimo;
 • koordinuoti kultūros sistemos funkcionavimo priežiūrą;
 • įgyvendinant kultūros politiką palaikyti tarnybinius ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais bei įstaigomis, regionų, Respublikos kultūros, turizmo ir kitomis institucijomis;
 • organizuoti, dalyvauti kultūros įstaigų vadovų pasitarimuose;
 • kuruoti bibliotekos, kultūros ir muziejaus veiklą, kultūrinio turizmo sritį;
 • informuoti įstaigų vadovus dėl veiklos programų tobulinimo, akcentuoti būtinas veiklas;
 • rengti savo srities sprendimų, potvarkių, įsakymų projektus, kontroliuoti jų vykdymą
 • dalyvauti pasitarimuose, posėdžiuose, darbo, ekspertų grupėse, stebėtojų tarybose, komisijose, atstovauti sprendžiant problemas savo kompetencijos klausimais;
 • rengti veiklos planą, ataskaitas;
 • teikti siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl kultūros įstaigų vadovų skatinimo, nuobaudų skyrimo, kitų organizacinių klausimų;
 • prieš teikiant raštus, teikimus, prašymus, dėl išvykimo į komandiruotes, išėjimo į atostogas, dėl tarnybinio atlyginimo priedo skyrimo, pavadavimo ir kt. derinti su Administracijos direktoriumi;
 • teikti rekomendacijas, siūlymus apdovanojimams;
 • teikti informaciją valstybinės valdžios institucijoms, visuomenei apie kultūros aktualijas;
 • dalyvauti įgyvendinant Savivaldybės pasirašytas bendradarbiavimo sutartis kultūros srityse;
 • dalyvauti formuojant savivaldybės įvaizdį, rūpintis savivaldybės kultūros reprezentacija, atstovavimu regione, šalyje;
 • pasirašyti dokumentus, suvestines ir kt., sudaryti lėšų sąmatas.
 • pagal savo kompetenciją nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų raštus, imtis reikiamų priemonių, kad būtų sprendžiami juose keliami klausimai.